Cesta k Bohu – sebazaprenie


12. januára 2021
  Pokladnica viery

Rád by som teda presvedčil duchovných ľudí, že táto cesta k Bohu nezáleží v množstve úvah, spôsobov, metód ani záľub – napriek tomu, že je to svojím spôsobom nutné pre začiatočníkov – ale v jedinom potrebnom: vedieť sa skutočne zaprieť navonok aj vo vnútri, ochotne trpieť pre Krista a vo všetkom sa umŕtviť, pretože v tomto cvičení sa koná a nachádza všetko ostatné a ešte viac.

Ak chýba toto cvičenie, ktoré je súhrnom a koreňom cností, sú všetky ostatné len blúdením v nepodstatných veciach a nie sú na úžitok, aj keď má človek vznešené myšlienky…

Sv. Ján z Kríža – Výstup na horu Karmel