Česko: Prejde zákon o potravinovej sebestačnosti?


8. apríla 2021
  Krátke správy - Spoločnosť

Sloboda a priama demokracia (SPD), jediná skutočne opozičná strana v českej Poslaneckej snemovni, už dlhší čas usiluje o presadenie zákona na podporu českého poľnohospodárstva, spočívajúceho v stanovení pomeru miestnych a cudzích potravín v obchodoch. Zatiaľ čo v snemovni návrh zákona uspel, senát ho snemovni vrátil. Dôvod je očividný – strany, majúce v senáte väčšinu, sú bezvýhradnými stúpencami globalizmu a našej závislosti na Nemecku a EÚ.

Bývalý prezident Agrárnej komory ČR Zdeněk Jandejsek v aktuálnom rozhovore pre ParlamentníListy.cz na konkrétnych číslach demonštroval, v akom žalostnom stave sa české poľnohospodárstvo nachádza.

Podľa ním zverejnených údajov došlo k výraznej degradácii živočíšnej výroby, konkrétne k masívnemu zníženiu stavov hospodárskych zvierat, kedy dojníc je oproti roku 1989 len 29 %, prasníc 28 % a nosníc 33,5 %. Ďalší silný pokles je zrejmý v ploche ornej pôdy, kedy z 3,5 milióna hektárov v roku 1989 klesla výmera na súčasných cca 2,465 miliónov hektárov. Ako je známe, prednovembrové Česko-Slovensko bolo cukrovarníckou veľmocou, a to nielen v produkcii cukru, ale aj vo vývoze cukrovarov. Ešte v roku 1989 bolo v bývalom Česko-Slovensku 52 cukrovarov, dnes je v ČR iba 5 cukrovarských spoločností, na Slovensku sú cukrovary len dva. Kvóty najskôr utlmili výrobu cukru, pričom väčšia časť jeho výroby prešla do rúk zahraničných majiteľov.

Podobne žalostné je to s produkciou ovocia. Dnes je v ČR iba 15 tisíc hektárov ovocných sadov, ktoré pokrývajú len 33 % trhu. Ešte horšia je situácia so zeleninou, kde sa osevné plochy pohybujú okolo 10 až 11 tisíc hektárov. Dovozom neporovnateľne viac dotovaných jednotlivých druhov zeleniny je česká produkcia postupne vytláčaná z trhu, na ktorom dnes pokrýva len asi 25 % dopytu.

Bez relatívnej sebestačnosti v produkcii potravín je nemysliteľná aj sebestačnosť politická, preto probruselské politické kruhy urobia všetko preto, aby návrh zákona o potravinovej sebestačnosti tentoraz neprešiel ani snemovňou.

MS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!