Brazílsky následník trónu: radikálny ekologizmus je trójsky kôň pre Brazíliu, Cirkev a svet

Princ Bertrand de Orleans-Bragança
21. júla 2019
  Politika  

Obrovský drevený kôň, ktorý Gréci podarovali svojim nepriateľom, sa stal legendárnym trójskym koňom. Zdanlivo šlo o veľkorysý dar, ale v skutočnosti to bola krutá lesť. Akonáhle sa ocitol vo vnútri nepriateľského mesta, bojovníci ukrytí v tomto výtvore pod rúškom noci otvorili brány pevnosti, vonku čakajúcim gréckym bojovníkom. Konšpirácia zaistila Grékom víťazstvo a Homérovo dielo udržiavalo všeobecnú nedôveru k tomu, čo sa bežne nazýva “danajský dar”.

Foto: princ Bertrand, zdroj: tfp.org

Odložme grécku legendu nabok a pozrime sa na dnešnú realitu. Radikálna ekológia – ktorú vážni a známi vedci nazvali “ekologickým náboženstvom” – vyvoláva ozajstnú ekologickú psychózu. Pod maskou ochrany prírody vážne porušuje právo na súkromné vlastníctvo, obmedzuje poľnohospodársku výrobu a vnucuje obmedzenia brzdiace ekonomické napredovanie pre ľudí v každom regióne.

Tento vyhecovaný závistlivý enviromentalizmus je len ďalším starostlivo postaveným trójskym koňom, skrývajúcim v sebe skutočný obsah. Agenti tohto nového náboženstva chcú zrušiť vidiecke statky a oslabiť poľnohospodársku výrobu a chov dobytka. Hlavné argumenty, plné nepresností, medzier, opomenutí a chýb, často idú, ruka v ruke, s teológiou oslobodenia – starou a zdiskreditovanou socialistickou utópiou podporovanou katolíckou ľavicou a teraz predstavovanou ako model ekologickej „spravodlivosti“.

Keď po páde Berlínskeho múra, v roku 1989, padli komunistické režimy, notoricky známi vodcovia liberálnej teológie si povedali, že by mohli – bez toho, aby sa vzdali svojich marxistických princípov – prejsť na novú ekologickú platformu. Ich hnutie podnietilo ľavičiarov každého druhu, aby sa zomkli pod tú istú zástavu.

Pre ľavicu mala táto metamorfóza ďalšiu výhodu: nahradením „červeného“ komunizmu „zeleným“ enviromentalizmom, sa ich novej kamufláži podarilo zviesť aj tých najobozretnejších a získať sympatie nič netušiacich. Tento obrovský trójsky kôň je “dar”, ktorý ľavica teraz ponúka Brazílii a svetu.

Tento podfuk treba demaskovať a vyzvať všetkých, aby odvážne bojovali proti tejto infiltrácii do našej pevnosti. Ak sa nám to nepodarí, ľavica zjednotená okolo enviromentalizmu bude mať voľnú ruku a pôjde za svojím konečný cieľom: zničiť to, čo ostalo z kresťanskej civilizácie a nahradiť ju rovnostárskym, sekulárnym, ateistickým a protikresťanským štátom.

* * *

Nie je to iba hypotéza: propagátori radikálnej ekológie sami prezradili svoj cieľ. Po odchode z postu generálneho tajomníka Komunistickej strany Sovietskeho zväzu a prezidenta Sovietskeho zväzu založil Michail Gorbačov mimovládnu organizáciu s názvom … Medzinárodný Zelený kríž, zameranú na šírenie ekologických princípov po celom svete. Bol jedným z hlavných propagátorov Charty Zeme, ktorú prijali stovky verejných a súkromných ekologických združení, a dokonca aj UNESCO, hoci zatiaľ ešte oficiálne nebola prijatá Organizáciou spojených národov.

V rozhovore pre Los Angeles Times 8. mája 1997 však Gorbačov vyjadril nádej, že jedného dňa k tomu prijatiu určite dôjde: „Potrebujeme nový medzinárodný ekologický kódex vychádzajúci z Charty Zeme – čosi ako Deklarácia ľudských práv OSN. (…) Dúfam, že táto karta sa stane akýmsi Desatorom, “Rečou na hore”, a bude usmerňovať správanie človeka voči životnému prostrediu v nasledujúcom storočí a neskôr.“

Toto vyhlásenie ide do hĺbky. Katolícki exegéti totiž považujú Reč na hore za syntézu učenia nášho Pána Ježiša Krista, rovnako ako Desatoro je kódexom správania, ktorý sumarizuje Starý zákon a platí aj v Novom Zákone. Reč na hore i Desatoro obsahujú všetko, čo by ľudia mali poznať a robiť, aby získali večný život.  

Ekológovia namiesto toho navrhujú iný kmeňový, materialistický a sekulárny „Dekalóg“ a inú „Reč na hore“, v panteistickom duchu .

Každý veriaci katolík sa musí pokojne, ale rozhodne, postaviť proti tejto antikristovskej agende.

Princ Bertrand z Orleans-Bragança je titulárny nástupca brazílskeho trónu, člen cisárskej rodiny Brazílie.