Božské Srdce plní Otcovu vôľu - Christianitas

Božské Srdce plní Otcovu vôľu


18. apríla 2022
  Pokladnica viery

Z Ježišovho Srdca neustále prúdila dvojaká túžba: spaľujúci hlad po plnení Otcovej vôle a spaľujúci smäd po krste krvou, ktorý by nás vyslobodil zo smrti. A táto túžba je celá v Ježišovi Kristovi. V skutočnosti sa Ježiš Kristus vo svojom osobnom človečenstve už nemôže ponížiť a trpieť. Ale sme tu ešte my, jeho mystické telo.

Božské Srdce vyžaduje od každej duše zvlášť úplnú podriadenosť Otcovej vôli. Pre každého zvlášť túži po obete, aby ju spojila so svojou obetou. Ježiš Kristus sa nemôže ponižovať sám, ale môže sa ponižovať v nás. On sám už nemôže trpieť, ale môže trpieť v nás. My sme on, a preto tak veľmi túži po našej účasti a po obetách.

Raoul Plus SJ – Myšlienka zmierenia


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!