Bol kardinál McCarrick aj agentom sovietskej KGB?


20. novembra 2020
  Krátke správy - Cirkev

V súvislosti s kauzou bývalého kardinála McCarricka sa vyskytli nové podozrenia, ktoré prezentovala v časopise Crisis americká špecialistka na medzinárodné právo Elisabeth Yoreová. Podľa jej názoru poznámka pod čiarou č. 127 vo vatikánskej správe o McCarrickovi naznačuje, že mohol byť aj agentom sovietskej tajnej služby KGB.

Hlavným a ľahkým terčom kontaktovania sa často stávajú sexuálni predátori, pretože sú náchylní k vydieraniu. Z vynikajúcich sexuálnych predátorov sa môžu stať vynikajúci špióni,“ napísala Yoreová.

V poznámke č. 127 sa uvádza, že McCarricka ako biskupa pravdepodobne pripravovala KGB na úlohu špióna. Hierarcha mal však kontakty nielen s KGB, ale aj s FBI, ktorí hľadali možnosti pre kontrarozviedku.

Pripomeňme, že západní špióni, ktorí pracovali pre KGB mali až podozrivo často homosexuálne pozadie. Typickým príkladom môže byť tzv. Cambridgská päťka, skupina slávnych anglických špiónov, ktorí pracovali pre sovietske tajné služby NKVD a KGB už od II. svetovej vojny. Jej šéfom bol homosexuál Guy Burgess, ktorý za ďalších členov naverboval iných homosexuálov. Ich orientácia bola známa a posmešne ich volali – hominterna (odkaz na Kominternu, sovietsku centrálu medzinárodného komunistického hnutia).

McCarricka si všimla KGB začiatkom 80. rokov, na vrchole tzv. studenej vojny. Podľa Yoreovej v USA neexistoval zdiskreditovanejší prelát, ktorý by sa dal ľahšie vydierať. Kontakty McCarricka s KGB však objavila aj FBI. Začali pozorovať šéfa sovietskej misie pri OSN, ktorý sa zaujímal o biskupa. Vtedy FBI ponúkla McCarrickovi prácu „dvojitého agenta“ pre USA. Nie je známe, čo vlastne McCarrick urobil – či prijal návrh FBI alebo naďalej kontaktoval KGB, alebo bol vydieraný oboma službami a pracoval pre obe. Uvažuje sa aj o tom, že túto „prácu“ vykonával za peniaze a kontakty s mladými mužmi.

V roku 1985 informoval McCarrick o svojich kontaktoch s tajnými službami apoštolského nuncia v USA. Neskôr cestoval do komunistických krajín – do Sovietskeho zväzu, na Kubu a najmä do Číny.

Podľa Yoreovej sa dá predpokladať, že komunisti McCarrickovi vždy dôverovali, o čom svedčí tiež to, že McCarricka využívali pri rokovaniach s komunistami tak americkí politici, ako aj pápeži. McCarrick rokoval s Kubou aj Čínou.

BM

Zdroj: PCH24, dorzeczy.pl

Prosíme Vás o PODPORU! Pomôžte nám prebudiť SVEDOMIE Slovenska, brániť Vieru a hodnoty kresťanskej civilizácie. Christianitas.sk pomôžete aj jedným eurom. ĎAKUJEME!

Bankové spojenie: SK7765000000000020594299