Boj sa Božieho súdu!


24. júla 2020
  Pokladnica viery

Ó biedny a bláznivý hriešnik, ty sa často ľakáš už tváre nahnevaného človeka; nuž a čože odpovieš Bohu, ktorý pozná všetku tvoju zlobu?

Prečo si nezaisťuješ bezpečnosť v deň súdu, keď nikto nebude môcť iného ospravedlňovať alebo zastávať, ale každý bude mať dosť vlastného bremena? Teraz je tvoja práca osožná, Boh prijíma tvoj plač, vypočúva tvoje vzdychanie a tvoja bolesť je Mu milá a očistná. …

Teraz sa tráp pre svoje hriechy a ľutuj ich, aby si v deň Súdu bol bezpečný a blahoslavený. …

Vtedy sa ukáže, aký múdry bol na tomto svete, kto vedel byť pre Krista hlúpym a opovrhnutým.

Nasledovanie Krista, Tomáš Kempenský