Boh, náš posledný cieľ - Christianitas

Boh, náš posledný cieľ


11. apríla 2022
  Pokladnica viery

Nuž a to, čo ani najbystrejší rozum ani prirodzená chápavosť anjelov nikdy neodkryje, to nám odkrýva božie zjavenie. Zjavenie učí, že náš posledný cieľ je podstatne nadprirodzený a spočíva v bezprostrednom videní Boha z tváre do tváre, tak, ako je.

Boh nás predurčil, aby sme boli podobní obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. Ani oko nevídalo, ani ucho nepočulo, ani do srdca ľudského nevstúpilo, čo Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú.

Sme povolaní vidieť Boha, ale nie v zrkadle stvorenia, i keby bolo akokoľvek dokonalé, lež bezprostredne, bez prostredníctva akéhokoľvek stvorenia, i bez prostredníctva stvorenej idey; lebo i najdokonalejšia stvorená idea nemohla by dokonale predstaviť toho, ktorý je sám v sebe Myšlienka a Pravda nekonečná, čistý rozumový a večne jestvujúci záblesk a živý plameň bezmedznej Lásky.

Réginald Marie Garrigou-Lagrange OP – K Bohu


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

Prečo boli templári zničení? Prvé obete Revolúcie

Melchitská gréckokatolícka cirkev – byzantské slnko nad Tiberom

Asistovaná reprodukcia – Víťazstvo smrti nad životom (?)

Vyvoláva Cirkev pocit viny a zbavuje nás odchod z Cirkvi výčitiek svedomia? Na tieto i ďalšie otázky odpovedal P. Józef Augustyn SJ