Boh je všemohúci a nanajvýš dobrý


25. augusta 2021
  Pokladnica viery

Na vlastnosti božej moci sa pýtame najmä slovami: Čo môže Boh učiniť? Či sa Boh stará o nás a o všetko svoje tvorstvo?

a) Boh silou svojej vôle môže učiniť všetko, čo len chce: on je všemohúci. O všemohúcnosti Boha sa dozvedáme zo slov Pána Ježiša: „U Boha je všetko možné.“ (Mt 19,26) Dozvedáme sa však o nej aj zo slov anjela Gabriela, ktorý Panne Márii povedal: „Nie je nemožná u Boha nijaká vec.“ (Lk 1,37)

Svoju všemohúcnosť dokázal Boh najmä stvorením sveta a starozákonnými a novozákonnými zázrakmi. Stále ju dokazuje múdrym riadením sveta a častými zázrakmi (napr. v Lurdoch a v živote svätých). Všemohúcnosť božiu vyobrazujeme rukou vyčnievajúcou z oblakov. Boh síce všetko môže urobiť, ale zato nerobí všetko. Robí len to, čo vo svojej múdrosti slobodne chce uskutočniť.

b) Boh sa ako dobrý Otec stará o nás a o všetko tvorstvo: Boh je nanajvýš dobrý. O dobrote Boha nám svedčia slová Pána Ježiša: „Nikto nie je dobrý, iba jediný Boh.“ (Mk 10,18) Svedčia nám však o nej aj slová sv. Jána: „Boh je láska!“ (1Jn 4,8)

Svoju dobrotu preukázal Boh ľudom najmä zoslaním Pána Ježiša na zem. Medzi ľuďmi najviac preukazuje Boh svoju dobrotu spravodlivým, ale zato ju preukazuje v hojnej miere aj hriešnikom (poskytovaním milosti potrebnej k polepšeniu). Vzhľadom na jeho dobrotu oslovujeme Pána Boha slovami: „Otče náš.“ (Mt 6,9)

Katolícka vierouka


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!