Boh je poznateľný prirodzeným rozumom - Christianitas

Boh je poznateľný prirodzeným rozumom


28. novembra 2021
  Pokladnica viery

Svätá Matka Cirkev sa pevne pridržiava toho a učí: Boha, základ a cieľ všetkých možno poznať zo stvorených vecí prirodzeným svetlom ľudského poznania.

Jeho neviditeľná bytosť sa totiž dá vybadať a spoznať zo stvorených vecí.

Neuner a Ross – Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria, I. vatikánsky koncil


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!