Boh je nekonečne svätý, pravdovravný a verný


31. augusta 2021
  Pokladnica viery

a) Boh miluje dobré a zlé nenávidí: Boh je nekonečne svätý. Pod dobrom rozumieme predovšetkým cnosť a pod zlom hriech. Preto môžeme povedať, že Boh cnosť miluje a hriech nenávidí: a preto je svätý. O svojej svätosti sa Boh zmienil Mojžišovi slovami: „Buďte svätí, lebo ja som svätý!“ (3Mojž 11,15) Svätosť Boha nám viditeľným spôsobom predstavuje život Pána Ježiša, vteleného Boha. Naša svätosť spočíva v najvernejšom nasledovaní jeho príkladu.

b) Bohu vždy musíme veriť, lebo on vždy pravdu hovorí: Boh je pravdovravný. O pravdovravnosti Boha nám svedčia slová Písma svätého: „Boh nie je ako človek, aby klamal.“ (4Mojž 23,19) Z toho vyplýva, že musíme veriť všetko, čo Boh zjavil. Musíme teda veriť aj v tajomstvá, ktoré svojím slabým rozumom nemôžeme pochopiť (napr. v tajomstvo najsv. Trojice, tajomstvo Vtelenia, tajomstvo prev. Sviatosti oltárnej atď.).

c) Boh splní všetky svoje sľuby a hrozby: Boh je nanajvýš verný. Dôkazom vernosti Boha sú nám všetky jeho splnené sľuby a hrozby v minulosti (napr. prisľúbenie a poslanie Vykupiteľa, prisľúbenie a skutočné zoslanie trestov prvým rodičom, prisľúbenie a zoslanie potopy, prisľúbenie a uskutočnenie spustošenia Jeruzalema a pod.).

Katolícka vierouka


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!