Boh je čistý duch


13. augusta 2021
  Pokladnica viery

Vieme to zo slov Pána Ježiša, ktorý pri studni Jakubovej žene Samaritánke vyhlásil: „Boh je duch, a tí, ktorí sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v duchu a v pravde.“(Jn 4, 24.) Boh je teda bytosť netelesná, nehmotná, ktorá má najdokonalejší rozum a najdokonalejšiu vôľu. Boha si preto vôbec nevieme predstaviť tým menej však vieme Boha vyobraziť. Predstavujeme si ho a vyobrazujeme ho najčastejšie s ľudskými údmi, lebo pre nedokonalosť svojho rozumu my ľudia len ľudským spôsobom môžeme o ňom rozmýšľať a len v nejakej známej podobe si ho vieme vyobraziť.

Aj Písmo sväté pripisuje Bohu niekedy ľudské údy (oči, uši, ruky), aby sme si mohli o Bohu urobiť aspoň len približnú predstavu. Toto predstavovanie Boha je, pravda, len obrazné (antropomorfizmus symbolický). Boh zjavoval sa ľuďom niekedy aj vo viditeľnej podobe (Abrahámovi napr. v podobe pocestného), ale sa im nikdy nezjavil vo svojej pravej podobe. Pravá podoba Boha nám je neznáma.

Katolícka vierouka