Bludárstvo aktívneho života


6. augusta 2020
  Pokladnica viery

Horúčkovitá činnosť odstavuje Boha; milosť sa zneuznáva, ľudská pýcha sa pokúša, aby zvrhla Ježiša z trónu; nadprirodzený život, moc modlitby, vykupiteľské dielo – aspoň v praxi – sa odkazuje do ríše snov! To sa nedeje len v našich predstavách, práve naopak, v našej dobe, plnej naturalizmu, sa to stáva pri formovaní duší veľmi často, aj keď v rôznej miere. Človek posudzuje väčšinou podľa vonkajšieho zdania a koná, ako by výsledok činnosti závisel predovšetkým len na duchaplnej organizácii.

Duša všetkého apoštolátu – J. B. Chautard O.C.R.