Biskupi v Škótsku varujú pred zákonom o „zločinoch z nenávisti“


5. augusta 2020
  Krátke správy - Cirkev

Škótska konferencia biskupov má obavu, že nový zákon o trestných činoch z nenávisti obmedzí občianske slobody. Ľudia by mohli byť stíhaní aj za prechovávanie Svätého písma alebo katolíckeho katechizmu.

Nový zákon obsahuje dva kontroverzné „trestné činy“ – podnecovanie nenávisti a vlastníctvo materiálu podnecujúceho nenávisť. Konferencia biskupov poukazuje na to, že definícia trestných činov z nenávisti je dvojznačná a nepresná a umožňuje široký výklad. Uviedli hypotetický príklad: transsexuál sa môže cítiť dotknutý už tým, že niekto na internete zastáva názor, že biologický muž sa nemôže stať ženou. Samotný názor vyvodený z pozorovania prírody sa môže stať trestným činom.

Biskupi sú znepokojení aj trestnosťou vlastnenia materiálu podnecujúceho nenávisť. Ten sa podľa nich tiež interpretuje veľmi široko a s takým nízkym prahom splniteľnosti, že do neho môžu spadať knihy a dokumenty katolíckej Cirkvi, dokumenty Škótskej biskupskej konferencie ako aj Sväté písmo či katechizmus katolíckej Cirkvi.

Ako príklad uviedli biskupi aj svoj text proti návrhu zákona z roku 2004 o rodovej rovnosti. V texte biskupi hovorili o katolíckom učení, ktoré zdôrazňuje, že rod nie je niečo tekutého či premenlivého a muž a žena sa vzájomne prirodzene dopĺňajú. Vlastnenie tohto textu by podľa nového zákona mohlo byť trestným činom a podnecovaním k nenávisti.

Proti návrhu zákona sa postavila aj Škótska policajná asociácia, ktorá sa obáva, že policajti sa stanú dohliadačmi nad politickou korektnosťou a stratia úctu ľudí. Aj Škótska presbyteriánska cirkev vyjadrila podobné obavy ako katolícki biskupi.

BM

Zdroj: Kath net