Biskup Strickland sa pripája ku kard. Pellovi a Müllerovi a odmieta bludy niektorých prelátov

Texaský biskup Joseph Strickland sa vo svojom pravidelnom programe The Bishop Strickland Show pripojil ku kardinálom Pellovi a Müllerovi, ktorí tento mesiac verejne kritizovali bludné vyjadrenia kardinála Hollericha a nemeckých biskupov ohľadom cirkevného učenia o morálke, viere a sviatostiach. Biskup Strickland označil ich vyjadrenia za „ostentatívne a explicitné odmietnutie učenia katolíckej Cirkvi o sexuálnej etike“. Zároveň vyjadril plnú podporu kritikom týchto prelátov. „Tlieskam kardinálovi Pellovi, pretože my všetci sme pastieri. Všetci sme vysvätení a dali sme rovnaký sľub, že budeme strážiť poklad viery.“ Biskup z Tyleru v Texase uviedol, že najlepším spôsobom, ako čeliť chybnému, nebezpečným bludom kardinála Hollericha a biskupa Bätzinga, je zachovať jednoduchosť a „obrátiť sa k Božiemu slovu, ku katechizmu, k učiteľskému učeniu Cirkvi.“ Prostredníctvom sexuálneho aktu sa môžu ľudské bytosti „podieľať na Božom stvoriteľskom diele vo svete“, dodal biskup Strickland. Kardinál Pell poukázal jasne na to, že pravdy o sexualite sa nikdy nemenia. „Chceme meniť všetko. Buď zmeniť našu osobu, alebo zmeniť svet, v ktorom žijeme, a formovať ho podľa nášho obrazu. Musíme sa však prebudiť a rozpoznať…, že všetko stvorenie je na obraz Boží, my sme na Jeho obraz a podobu,“ povedal biskup Strickland. „Mali by sme to osláviť. Mali by sme sa radovať z tohto tajomstva a robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme žili ako stvorení na Boží obraz a podobu a vnímali celé stvorenie ako odraz Božej pravdy, krásy a dobroty.“ BM Zdroj: Life Site News, titulný obrázok – wikimedia commons *** Taliansky historik a profesor, Roberto de Mattei prináša v knihe Druhý vatikánsky koncil. Doposiaľ nenapísané dejiny (slov. vydanie – Nadácia Slovakia Christiana),ucelený pohľad na udalosť, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila život v katolíckej Cirkvi v druhej polovici 20. storočia a nemalou mierou naň vplýva i dnes. Záujemcovia si môžu túto vysokohodnotnú knihu objednať na adrese: https://www.christianashop.sk/druhy-vatikansky-koncil-doposial-nenapisane-dejiny/ ***