Biden hovorí, že Putin je mäsiar…, pritom sám obhajuje slobodu podstúpiť potrat - Christianitas

Biden hovorí, že Putin je mäsiar…, pritom sám obhajuje slobodu podstúpiť potrat

Roberto de Mattei
11. apríla 2022
  Politika Spoločnosť  


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Prezident USA Joe Biden 26. marca, počas svojej nedávnej cesty do Európy, adresoval Poliakom posolstvo zo symbolického miesta – Varšavského kráľovského zámku –, ktorý nacisti zničili v roku 1944 a ktorý bol až v posledných rokoch úplne obnovený.

V tomto prejave Biden označil Putina za „zločinca, ktorý označuje rozšírenie NATO za imperiálny projekt zameraný na destabilizáciu Ruska“.

Nasledujúci deň na stretnutí s ukrajinskými utečencami vo Varšave Biden označil Putina za „diktátora a mäsiara, ktorý nemôže zostať na čele krajiny“. (…)

Podľa Bidena to vyplýva aj zo skutočnosti, že ruský režim je autokracia a Putin diktátor. Vo svojom posolstve Poliakom 26. marca chcel Biden zdôrazniť rozdiel medzi Západom a Ruskom týmito slovami: „Rozdiel medzi demokraciou a autokraciou je nám jasný. Ukrajinci a Poliaci stoja na čele obrany demokratických hodnôt, slobodných volieb, slobody prejavu, slobody podstúpiť interrupciu. Sme s vami.“

Zdroj: piqsels.com

Prezident Biden označil „slobodu podstúpiť interupciu“ za demokratickú hodnotu, čím dal pozitívny význam vražde nevinných. Biden tvrdí, že je katolík, ale týmto výrokom popiera učenie Cirkvi, ktoré tak dobre vyjadril poľský pápež Ján Pavol II., ktorý vo svojej encyklike Evangelium Vitae, nadväzujúcej na II. vatikánsky koncil, definuje potrat ako „ohavný zločin“ (GS, 51).

Sestra Faustína Kowalská

V Denníčku poľskej svätice, sestry Márie Faustíny Kowalskej, čítame tieto slová: „Jedného dňa mi Ježiš povedal, že na jedno mesto, ktoré je najkrajšie v našej krajine, zošle trest. Trest mal byť podobný tomu, ktorým Boh potrestal Sodomu a Gomoru. Videla som veľký Boží hnev, zmocnila sa ma triaška a prenikla moje srdce. Mlčky som sa modlila. Po chvíli mi Ježiš povedal: „Dieťa moje, spájaj sa počas obety tesne so mnou a obetuj Nebeskému Otcovi moju krv a rany na odčinenie za hriechy tohto mesta. Opakuj to bez prestania počas celej sv. omše. Rob tak sedem dní“ (Denníček, 39).

Mesto, o ktorom Pán hovoril, bola Varšava a duchovný otec svätej Faustíny, páter M. Sopočko, počas svojej výpovede pri kanonizačnom procese uviedol, že po prečítaní Denníčka sa mníšky opýtal, za aké hriechy Boh ukladá taký prísny trest. „Sestra Faustína odpovedala, že to bude najmä pre zabíjanie nenarodených detí, pretože to je najťažší hriech, ktorý sa tam pácha“ (tamže, poznámka pod čiarou s. 69).

Poľské mesto Varšava, to isté mesto, v ktorom Biden 26. a 27. marca vystúpil s prejavom, bolo počas druhej svetovej vojny zničené kvôli potratom. Tieto slová znejú ako potvrdenie fatimského proroctva, ktoré považuje druhú svetovú vojnu za strašný trest za hriechy ľudstva. Medzi tieto hriechy patrili aj potraty, ktoré znamenajú odňatie nevinného ľudského života.

Počas druhej svetovej vojny bola zničená nielen Varšava, ale Poľsko bolo rozdelené medzi Tretiu ríšu a Sovietsky zväz, v konflikte a v táboroch zahynulo viac ako päť miliónov Poliakov a medzi nimi Sovieti v Katyni zmasakrovali desaťtisíc poľských dôstojníkov. Poľsko žilo pod pláštikom socialisticko-komunistického režimu až do roku 1989 a potom aj vďaka Jánovi Pavlovi II. sa stalo jedným z prvých štátov, ktoré získali slobodu od Sovietskeho zväzu. Keď však v januári 2021 vstúpil v Poľsku do platnosti zákon zakazujúci interrupcie, celý západný establišment vzniesol rozhorčené protesty a uprel tejto krajine slobodu odmietnuť štátnu vraždu.

Ľudské jatky

Potrat nie je len vražda, sú to ľudské jatky. Telá nevinných detí sú systematicky trhané na kusy. A zločinec nie je len lekár, ktorý vykonáva potraty, ale aj tí, ktorí legalizujú a podporujú tie jatky, kde sa potraty vykonávajú. Kriminálnici sú aj tí, ktorí označujú potrat nie ako zločin, ale ako právo. Biden to povedal vo Varšave, v meste, ktoré bolo počas druhej svetovej vojny zničené kvôli potratom.

Joe Biden neverí, že život sa začína počatím. 3. septembra 2021 ubezpečil amerických novinárov, že poveril ministerstvo spravodlivosti, aby našlo spôsob, ako zastaviť texaský zákon, ktorý od 2. septembra minulého roka zakazuje potraty po šiestich týždňoch. Biden ho označil za „neamerický“ zákon, „bezprecedentný útok na ústavné práva žien“ (CNN, 3. septembra 2021). „Rešpektujem,“ dodal Biden, „tých, ktorí veria, že život sa začína počatím. Nesúhlasím s nimi, ale rešpektujem ich.

Biden neverí, že ľudský život sa začína počatím, hoci všetky vedecké dôkazy dokazujú opak. Podľa neho ľudská bytosť žijúca v matkinom lone nemá žiadne práva. Biden aj Putin sú svojimi výrokmi a činmi zodpovední za zabíjanie nevinných ľudí, aj keď každý iným spôsobom.

To v žiadnom prípade neznamená ospravedlnenie ruskej invázie na Ukrajine, ale znamená to nutnosť pochopiť, že koreň každej katastrofy, ktorá nás postihne, je vždy a len v hriechu, a to o to vážnejšom, keď je verejný a prezentovaný ako hodnota tými, ktorí by ako vládcovia národa mali mať povinnosť brániť prirodzené a Božie právo.

***

Portál Christianitas.sk odporúča:

Otec Marian Kuffa, farár zo Žakoviec a veľký bojovník za život nenarodených detí, napísal predslov ku knihe poľskej novinárky Doroty Łosiewiczovej Život je zázrak, zachytávajúcej desať povzbudivých príbehov zo života ľudí 21. storočia.

Knihu si možno objednať na adrese: https://www.christianashop.sk/zivot-je-zazrak-s-prihovorom-otca-kuffu/

***

Dariusz Žuk-Olszewski prináša vo svojej knihe Licencia na zabíjanie odhalenie, ako a kde v histórii vznikla myšlienka umelých potratov, prečo bola v jednotlivých krajinách tak prudko podporovaná a kto boli protagonistky tejto ideológie.

Dozvieme sa, že podpora umelých potratov vôbec nie je šírením myšlienky tzv. „slobodnej voľby“. V skutočnosti ide o manipuláciu s jednotlivcami s jediným záujmom, a tým je finančný prospech.

Knihu si možno objednať na adrese: https://www.christianashop.sk/licencia-na-zabijanie/

***


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!