Benedikt XVI. dúfa, že sa čoskoro pripojí k svojim priateľom vo Večnosti


21. októbra 2021
  Krátke správy - Cirkev

Cisterciánske opátstvo Wilhering zverejnilo list emeritného pápeža Benedikta XVI. Kondoluje v ňom k úmrtiu profesora Gerharda Winklera, svojho niekdajšieho kolegu na univerzite, a sám naznačuje, že je pripravený vydať sa na poslednú cestu za svojimi priateľmi.

V liste k rukám opáta hornorakúskeho cisterciánskeho opátstva Wilhering Benedikt XVI. vyznáva, že ho správa o smrti prof. Winklera hlboko zasiahla. „Zo všetkých mojich kolegov a priateľov mi bol najbližší,“ píše emeritný pápež. „Jeho veselá a hlboká viera ma vždy priťahovali. Teraz dospel na druhý breh, kde ho určite očakáva veľa priateľov. Dúfam, že sa k nim čoskoro pripojím,“ čítame v liste datovanom 2. októbra.

Cisterciánsky mních Gerhard Bernard Winkler (1931 – 2021) sa narodil v silne veriacej rakúskej rodine v Linzi, po maturite vstúpil v roku 1951 do kláštora cisterciánov vo Wilheringu a prijal rehoľné meno Gerhard. Študoval vo Viedni, neskôr aj na Univerzite v Notre Dame v Indiane v USA. Za kňaza bol vysvätený v roku 1955. Získal doktorát na univerzite vo Viedni, v roku 1956, v odbore katolícka teológia s prácou Der dem Stift Wilhering inkorporierte Pfarrverband in Oberösterreich und seine rechtliche Entwicklung.

Gerard Bernard Winkler nebol len cirkevným historikom a teológom. Patril k popredným rakúskym germanistom, jeho najznámejšou prácou je Die Sonette des B. Chelidonius zu A. Dürers Marienleben und ihr Verhältnis zum Marienleben des Kartäusers Philipp. Táto práca je známa len úzkemu kruhu špecialistov, tlačou nevyšla.

V rokoch 1960 – 1969 pôsobil ako učiteľ na gymnáziu pre nemecký a anglický jazyk, ako aj v inkorporovaných farnostiach cisterciánskeho kláštora vo Wilheringu. Po čase, ako odborný asistent (1969 – 1972), sa v roku 1972 kvalifikoval ako profesor na univerzite v Bochume pre predmet cirkevné dejiny. Profesionálne sa venoval osobnosti Erazma Rotterdamského, v rokoch 1976 – 1983 bol profesorom dejín na univerzite v Regensburgu, v rokoch 1983 – 1999 bol profesorom na univerzite v Salzburgu.

Po odchode do dôchodku pokračoval v intenzívnej publikačnej činnosti, vydal osem kníh o Bernardovi z Clairvaux a dejinách cisterciánskeho rádu. Gerhard Bernard Winkler zomrel 22. septembra 2021 v Rudigierheime (Linz).

Ako uviedol na konci septembra osobný sekretár Benedikta XVI., arcibiskup Georg Gänswain, emeritný pápež Benedikt XVI. „je vo svojich 94 rokoch fyzicky veľmi slabý, ale myseľ má jasnú a nestratil zmysel pre humor“. Od svojej rezignácie žije emeritný pápež Benedikt XVI. v kláštore Mater Ecclesiae vo vatikánskych záhradách, kde pokračuje vo svojom poslaní modlitbou za Cirkev.

BK

Zdroj: dioezese-linz.at


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!