vdp. Ľubomír Urbančok - Christianitas

Články od autora:

vdp. Ľubomír Urbančok - Christianitas

7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, 7. deň, posledný

vdp. Radovan Rajčák a vdp. Ľubomír Urbančok

Posledný deň rozjímania nad životom sv. Jozefa vedie sv. Alfonz náš pohľad do neba. Akej veľkej slávy sa dostalo sv. Jozefovi, ktorého už tu na zemi Duch Svätý vo...

7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, 6. deň

vdp. Radovan Rajčák a vdp. Ľubomír Urbančok

V šiestom dni rozjímaní nad životom sv. Jozefa nám ukazuje sv. Alfonz blaženú smrť patriarchu v náručí svojho Božského Syna a svojej snúbenice Panny Márie. Aké hlboko radostné boli...

7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, 5. deň

vdp. Radovan Rajčák a vdp. Ľubomír Urbančok

V tomto piatom dni rozjímania sv. Alfonz opisuje najčistejšou lásku, ktorou miloval svätý patriarcha Jozef svoju snúbenicu a Božské dieťa, Ježiša. Ako vrúcne ho milovala Panna Mária a akú...

7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, 4. deň

vdp. Radovan Rajčák a vdp. Ľubomír Urbančok

Štvrtý deň rozjímaní nad životom sv. Jozefa nás sv. Alfonz vedie do požehnaného nazaretského domčeka, kde môžeme vidieť dokonalú harmóniu a súlad, ktorý tam medzi členmi sv. Rodiny panuje....

7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, 3. deň

vdp. Radovan Rajčák a vdp. Ľubomír Urbančok

Na tretí deň rozjímania nás necháva sv. Alfonz pozerať na poslušnosť sv. Jozefa Božej vôli, ktorý na pokyn anjela odchádza po dlhých siedmich rokoch z Egypta, aby sa vrátil...

7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, 2. deň

vdp. Radovan Rajčák a vdp. Ľubomír Urbančok

V druhom dni meditácií pred sviatkom sv. Jozefa nám sv. Alfonz predstavuje pohotovosť sv. Jozefa v plnení Božej vôle pri záchrane života Božského dieťaťa pred tyranským Herodesom. Sv. Jozef neotáľa, okamžite...

7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, 1. deň

vdp. Radovan Rajčák a vdp. Ľubomír Urbančok

V prvom dni meditácii k slávnosti Sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho sv. Alfonz odporúča veriacim, aby sa zamysleli nad rozhovormi, ktoré spolu viedli sv. Jozef a...

Vlci v ovčom rúchu

vdp. Ľubomír Urbančok

„Chráňte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, zvnútra sú však dravými vlkmi.“ Keby sme hľadali jedného z vplyvných autorov, ktorí majú vplyv na súčasný ideologický svet kontinentu, len...

Čo znamená byť skutočným kresťanom?

vdp. Ľubomír Urbančok

„Všetci, ktorí sme boli pokrstení v Krista Ježiša, v jeho smrť sme boli pokrstení.“ Minulú nedeľu sme rozjímali nad tým, že kresťanská viera nie je len akýmsi čistým formalizmom, hoci forma...

Tajomstvo skutočného oddychu

vdp. Ľubomír Urbančok

„Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do Nebeského kráľovstva!“ Milovaní bratia a sestry! Posledné dni a týždne sa mnohí z nás zamýšľali nad otázkou, kam smeruje naša Cirkev...

Horlitelia pravej viery?

vdp. Ľubomír Urbančok

Dnes, keď slávime nedeľu po Nanebovstúpení Pána a kontemplujeme obraz nášho milovaného Spasiteľa, ktorý vystúpil k svojmu Otcovi, sa zároveň pripravujeme na Turíce. Pán nám posiela Tešiteľa – Ducha...

Posolstvo zosnulého kňaza p. Filipa Štajnera

vdp. Ľubomír Urbančok

Minulú sobotu sa zišli niekoľkí veriaci, aby sa rozlúčili so zosnulým kňazom, p. Filipom Štajnerom, ktorý zomrel na zákerné ochorenie. Toto ochorenie sa stalo známe zvlášť vďaka fyzikovi Stephenovi...

V tieni Božieho milosrdenstva

vdp. Ľubomír Urbančok

Pred 8 rokmi obletela svet informácia o liste emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý reagoval na rozhovor svojho bývalého kolegu Hansa Künga v nemeckom denníku Spiegel. Kontroverzný teológ v nej poznamenal...

Zomrel jeden z najväčších kritikov Jána Pavla II. a Benedikta XVI.

vdp. Ľubomír Urbančok

Včera večer obletela svet správa o úmrtí švajčiarskeho teológa Hansa Künga. Ten sa preslávil v posledných desaťročiach najmä tým, že jeho náuka bola v rozpore s náukou katolíckej Cirkvi, začo mu Vatikán...

Aký je náš postoj k utrpeniu Pána Ježiša na kríži

vdp. Ľubomír Urbančok

Na veľký piatok, 13. apríla 1979 sa arcibiskup Fulton Sheen v New Yorskej katedrále sv. Patricka 58.-krát prihováral svojim poslucháčom prostredníctvom televízie do celého sveta. Bolo to naposledy. O niekoľko...

Nedeľná homília

vdp. Ľubomír Urbančok

Bola raz jedna dedinka, v ktorej sa odohrávalo víkendové predstavenie cirkusu. Ľudia sa húfne hrnuli, aby si mohli pozorne pozrieť cirkusové predstavenie. Mnohé deti sa zvlášť tešili na predstavenie šaša....

Kristus vstupuje do Jeruzalema, aby ho ukrižovali

vdp. Ľubomír Urbančok

Máme už takmer vigíliu Kvetnej nedele, kedy si slávnostným spôsobom pripomíname vstup Ježiša do Jeruzalema, kde ho čaká Ukrižovanie a potupná smrť zo strany tých, ktorí mali v rukách...

Rozjímanie k slávnosti svätého Jozefa

vdp. Ľubomír Urbančok

Slávime slávnosť svätého Jozefa a už druhý rok ho prežívame v tejto mimoriadnej atmosfére, zapríčinenej koronavírusom. Táto atmosféra nám však môže byť zvláštnou pomocou v našom rozjímaní. Sme pozvaní, aby...

Ako byť radostný v čase Covidu?

vdp. Ľubomír Urbančok

Čo to je šťastný život ? Bratia a sestry, táto otázka bola veľmi pálčivá pre človeka už od dávneho staroveku. Veľkí myslitelia ľudských dejín o nej napísali celé traktáty. Keď...

Nemí diabli dnešných čias

vdp. Ľubomír Urbančok

„Za onoho času Ježiš vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý.“ (Lk 11,14) Milovaní bratia a sestry! Máme už tretiu pôstnu nedeľu a naďalej nás denne zaplavujú informácie ohľadom pandémie. Mnohí...

Hora premenenia ako cesta Veľkého resetu

vdp. Ľubomír Urbančok

Bratia a sestry! Prečo je vo svete zlo? Takto sme uvažovali minulú, prvú pôstnu nedeľu, keď sme vstupujúc do pôstneho obdobia, nachádzali odpoveď na túto zložitú otázku v Ježišovom Kríži. Boží...

Ako prežívať pôst? II. – Odovzdanosť do Božej vôle

vdp. Ľubomír Urbančok

Milovaní bratia a sestry ! Predvčerom sme spoločne rozjímali vo svätom evanjeliu nad modlitbou Pána. Tu sme si uvedomili, aký má mať rozmer naše prežívanie pôstneho obdobia skrze náš život...

Ako prežívať pôst? I.

vdp. Ľubomír Urbančok

Bratia a sestry, milí priatelia! Zajtra bude tomu týždeň, čo sme vstúpili do pôstneho obdobia. Na Popolcovú stredu sme dodržiavali prísny pôst, tak ako to Cirkev predpisuje, teda zdržiavali sme...

Prečo je zlo vo svete?

vdp. Ľubomír Urbančok

Bratia a sestry, toto je otázka, ktorá zamestnáva človeka po celé tisícročia. Dennodenne sa my kňazi, ale aj Vy veriaci konfrontujete s otázkou, prečo je prítomné zlo vo svete? Prečo...

Panna Mária Lurdská – naša nádej v čase pandémie

vdp. Ľubomír Urbančok

Priatelia, dnes je spomienka zjavení Panny Márie v Lurdoch. Pôvodne som chcel tieto dni stráviť práve v Lurdoch, avšak kvôli situácií je cestovanie ťažké. Minulý rok bol prvý, keď...

Prebuď sa Pane, prečo spíš?

vdp. Ľubomír Urbančok

Milovaní Bratia a Sestry ! Minulou nedeľou sme vstúpili do predpôstneho obdobia a dnes slávime ďalšiu predpôstnu nedeľu s názvom Sexagesima, až kým nevstúpime už takmer o 2 týždne do pôstneho obdobia,...

Tvrdiť, že nevadí, že nemôžeme do kostola, veď Boh je všade, je nesprávne

vdp. Ľubomír Urbančok

Milovaní bratia a sestry! Viacerí z Vás ste sa prostredníctvom facebookovej stránky na mňa obrátili s otázkou, prečo kňaz na fotografii, ktorú ste mi poslali, oblečený v čiernom rúchu pochováva do zeme nápis...

Žehnajte a nepreklínajte (Rim 12,14) – K zmyslu žehnania relikviami v čase pandémie

vdp. Ľubomír Urbančok

Pred niekoľkými dňami obletela internet kázeň Mons. Jána Sokola, v ktorej vyzýval konať pokánie. Vytýkal, že sa o potrebe pokánia dnes nehovorí. A je tomu naozaj tak. Následne nasledovala správa od Mons....

„Vzbuď, prosíme Pane, svoju moc a príď a prispej nám na pomoc svojou veľkou silou.“

vdp. Ľubomír Urbančok

„Bože, ktorý si túto presvätú noc rozjasnil žiarou pravého svetla, daj, prosíme, aby my, ktorí sme na zemi poznali tajomstvá tohto svetla, aj v nebesiach požívali jeho radosti.“ Bratia a sestry,...

Rozprávka o Betlehemskej  hviezde?

vdp. Ľubomír Urbančok

Tma, zima, mráz a koledy. Jasná nočná obloha ozdobená tisíckami hviezd. Aj toto môžu byť pocity, ktoré nás sprevádzajú po polnočnej omši, ktorej sa mnohokrát zúčastňujú aj ľudia, ktorí...