Roberto de Mattei - Christianitas

Články od autora:

Roberto de Mattei - Christianitas

Pohreb Alžbety II. a korunovácia Karola III. Záblesky sakrality vo veku sekularizácie

Roberto de Mattei

Správa o úmrtí anglickej kráľovnej Alžbety II. vo veku 96 rokov zaplnila titulné strany medzinárodnej tlače. Teraz sa pozornosť sústreďuje na jej pohreb, ktorý bude 19. septembra, a na...

Znehodnocovaná sviatosť: Pokánie

Roberto de Mattei

Katolíci verní nemennému Magistériu Cirkvi sú právom pohoršení neúctou a urážkou Najsvätejšej sviatosti Eucharistie, ako sa to stalo pri omši slávenej na nafukovacom matraci v mori v Crotone. Sviatostí Cirkvi...

Roberto de Mattei: Čo je to Tradícia? Katolícka odpoveď

Roberto de Mattei

Kríza, ktorú dnes Cirkev prežíva, je určite bezprecedentná, ale nie je ani prvá, ani posledná v jej dejinách. Spomeňme si napríklad na útok proti pápežstvu v rokoch Francúzskej revolúcie....

Prvá svetová vojna – samovražda Európy

Roberto de Mattei

Cieľom Veľkej vojny bolo v nadväznosti na Veľkú francúzsku revolúciu za každú cenu zlikvidovať Rakúsko-Uhorsko (poslednú katolícku monarchiu v Európe, dedičku Svätej ríše rímskej). V dejinách konfliktov, ktoré vždy...

Pápež František a pokušenie tradicionalistov

Roberto de Mattei

Medzi pápežom Františkom a svetom Tradície sa vytvoril dialektický vzťah, ktorý môže mať nebezpečné dôsledky. Motu proprio Traditionis custodes zo 16. júla 2021, ktoré ruší motu proprio Summorum Pontificum...

Roberto de Mattei: Kerenskij bol „umiernený“ revolucionár

Roberto de Mattei

Alexander Fjodorovič Kerenskij bol muž, ktorého boľševická revolúcia využila na odstránenie cára a nastolenie komunistickej diktatúry. Bol považovaný za „umierneného“, čo dokazuje, že v dejinách neexistuje víťazstvo extrémistov bez...

Dôvody fascinácie britskou monarchiou

Roberto de Mattei

V čase bezprostredne po oslavách sedemdesiateho výročia vlády kráľovnej Alžbety II. som bol v Londýne a ohromila ma atmosféra srdečnej sympatie obklopujúcej osobu kráľovnej, ktorá stelesňuje inštitúciu anglickej monarchie....

Prof. R. de Mattei: „Jediný spôsob, ako sa vyhnúť katastrofe – modlitba posvätného ruženca!“

Roberto de Mattei

Pápež František ukončil mesiac máj ružencom za mier, ktorý sa modlil pred sochou Panny Márie Regina Pacis v Bazilike Panny Márie Väčšej, spojenej s najvýznamnejšími svätyňami na svete. Slová...

Biden hovorí, že Putin je mäsiar…, pritom sám obhajuje slobodu podstúpiť potrat

Roberto de Mattei

Prezident USA Joe Biden 26. marca, počas svojej nedávnej cesty do Európy, adresoval Poliakom posolstvo zo symbolického miesta – Varšavského kráľovského zámku –, ktorý nacisti zničili v roku 1944...

Profesor de Mattei: Macron, Metsolová a čakajúca priepasť

Roberto de Mattei

Keď sa prezident Francúzskej republiky Emmanuel Macron 19. januára slávnostne ujal francúzskeho predsedníctva v Európskom parlamente, navrhol zaradiť interrupciu do Charty základných práv Európskej únie ako základné ľudské právo....

Prof. de Mattei: „Svätosť je jediné riešenie krízy našej doby!“

Roberto de Mattei

Kríza našej doby sa presunula z oblasti kultúry a morálky do oblasti psychológie, pričom psychológia sa chápe v jej etymologickom význame, teda ako „veda o duši“. Ak morálka stanovuje...

Korunovácia Karola Veľkého v roku 800: Vianoce kresťanstva

Roberto de Mattei

Ak existuje opravdivý čas na milosť a obrátenie srdca, tak tým časom sú sväté Vianoce, deň Narodenia Pána, deň, od ktorého sa počítajú roky sveta. Známa atmosféra Vianoc obmäkčuje...

Roberto de Mattei: „Najvážnejšie sprisahanie nie je proti ľudským právam, ale proti najvyšším právam Boha!“

Roberto de Mattei

Od vypuknutia koronavírusu na svetovej scéne v januári 2020 sa každodenný život západného človeka nečakane zmenil. Tieto zmeny v našom živote sú rovnako radikálne ako mätúce a vyvolávajú znepokojujúce...

Sacco di Roma – vyplienenie Večného mesta v roku 1527

Roberto de Mattei

Píše sa rok 1527. Cirkev prežíva obdobie zmätku, doktrinálneho i morálneho. V Nemecku prepukla schizma, ale pápež, ako sa zdá, nie je schopný uvedomiť si závažnosť tejto drámy. Skupina kardinálov a biskupov...

Roberto de Mattei: Cirkev synodálna a Cirkev Kristova

Roberto de Mattei

Zatiaľ čo sa v tom či onom smere množia hlasy ohľadom situácie v zdravotníctve, pápež František šliape na plyn v boji proti času. Bez ohľadu na výsledok sa blíži...

Roberto de Mattei: Prítomný okamih – najdôležitejší moment nášho života

Roberto de Mattei

„Posväcovať prítomný okamih.“ K tomu nás vyzýva kanonik Pierre Feige (1857 – 1947) vo svojom duchovnom traktáte nazvanom Posväcovanie prítomného okamihu, ktorý v Taliansku vyšiel vo vydavateľstve Edizioni Fiducia. „Posväcovať...

Roberto de Mattei: Heretici prvých storočí a rímsky duch

Roberto de Mattei

Katolícka Cirkev po stáročia bojovala proti dvom extrémnym deformáciám svojho morálneho učenia. Na jednej strane to bol laxizmus, teda popieranie absolútnych morálnych hodnôt v mene primátu svedomia; na druhej...

Prof. Roberto de Mattei: Tajomný pôvod koronavírusu, VIII. časť – záver

Roberto de Mattei

pokračovanie VII. časti a dokončenie série Nehoda v laboratóriu? Psychologické účinky pandémie nie sú len nepriame, spôsobené pocitmi frustrácie a dezorientácie. SARS-CoV-2 tiež priamo spôsobuje duševné poruchy, ako je...

Prof. Roberto de Mattei: Tajomný pôvod koronavírusu, VII. časť

Roberto de Mattei

pokračovanie VI. časti Dvojitá porážka Západu V auguste 2021 sa s pandémiou Covid-19 prekrývala ďalšia dramatická udalosť: pád Kábulu po stiahnutí sa USA. Všetci analytici sa zhodujú v tom,...

Prof. Roberto de Mattei: Tajomný pôvod koronavírusu, VI. časť

Roberto de Mattei

pokračovanie V. časti Úloha Billa Gatesa a Big Pharmy Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov je hlavným privátnym sponzorom WHO a podporuje medzinárodné konzorciá ako je EcoHealth Alliance Petra Daszaka...

Prof. Roberto de Mattei: Tajomný pôvod koronavírusu, V. časť

Roberto de Mattei

pokračovanie IV. časti Oficiálna verzia o pôvode pandémie Jedným zo základných kameňov modernej biológie je Darwinova evolučná teória. Zákon evolúcie podľa nej riadi vznik a mutáciu vírusov, ktoré sa...

Prof. Roberto de Mattei: Tajomný pôvod koronavírusu, IV. časť

Roberto de Mattei

pokračovanie III. časti Zlyhanie spravodajských služieb Profesor Aldo Giannuli, špecialista na históriu a fungovanie spravodajských služieb, vo svojej knihe Koronavírus, globalizácia a tajné služby (Ponte alle Grazie, 2020) analyzujúcej...

Prof. Roberto de Mattei: Tajomný pôvod koronavírusu, III. časť

Roberto de Mattei

pokračovanie II. časti Hľadá sa chiméra V roku 2019 sa výskum v laboratóriu vo Wu-chane pod vedením Dr. Š’ Čeng-li zameriava na vytvorenie chimérického koronavírusu získaného genetickými experimentmi na...

Prof. Roberto de Mattei: Tajomný pôvod koronavírusu, II. časť

Roberto de Mattei

pokračovanie I. časti Problémy biologickej bezpečnosti Úroveň biologickej bezpečnosti (biosafety level) je súbor opatrení na izoláciu nebezpečných biologických činiteľov v uzavretom prostredí. Úroveň zadržania šírenia sa pohybuje od najnižšej...

Prof. Roberto de Mattei: Tajomný pôvod koronavírusu, I. časť

Roberto de Mattei

Predpoklad metódy Hoci politická, vedecká a morálna diskusia o vakcínach proti chorobe Covid-19 rozdeľuje verejnú mienku, existuje jeden základný bod, ktorý napriek svojmu významu ostáva na okraji záujmu masmédií...

Prof. De Mattei: Rímsky duch, ktorého potrebujeme

Roberto de Mattei

Rímsky duch je čosi, čo možno čerpať iba v Ríme. „Sväté mesto“ par excellence, centrum kresťanstva, večná vlasť každého katolíka, ktorý môže s Cicerom opakovať „civis Romanus sum“ nárokujúc...

Bilanciu pokoncilového obdobia predstavil po prvýkrát kardinál Joseph Ratzinger vo svojej slávnej Správe o stave viery

Roberto de Mattei

II. vatikánsky koncil nepatrí z pohľadu Tradície Cirkvi medzi najvydarenejšie koncily. Svedčí o tom aj dôležitá štúdia z pera posledného predstaviteľa veľkej „rímskej teologickej školy“ Brunera Gherardiniho, docenta na...

Škandály McCarricka sú spojené s „novou morálkou“ po II. vatikánskom koncile

Roberto de Mattei

Profesor Roberto de Mattei, významný taliansky historik a tradičný katolík, sa vyjadril ku škandálu Theodora McCarricka, ktorý odhaľuje nedávno zverejnená správa o McCarrickovi. Vo svojom vyjadrení, ktoré napísal pre...

Tajné sily pracujúce naprieč dejinami

Roberto de Mattei

Tajné sily existujú a v histórii pôsobia. Jednoduchá dynamika ľudských vášní a omylov v skutočnosti nestačí na vysvetlenie revolučného procesu, ktorý po celé storočia útočí na Cirkev a kresťanskú...

Mierna epidémia, za ktorou vidíme Božiu ruku

Roberto de Mattei

Rok 2020 sa bude pamätať ako čas historického prielomu, ktorý výrazne ovplyvnil každodenný život na celom svete.  Aj keď sa zdá, že koronavírus je výsledkom genetického inžinierstva čínskych komunistov...