Plinio Corrêa de Oliveira - Christianitas

Články od autora:

Plinio Corrêa de Oliveira - Christianitas

Najsvätejšie Srdce Ježišovo

Plinio Corrêa de Oliveira

Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu je koreňom každého kontrarevolučného hnutia, malého či veľkého, známeho či zahaleného tajomstvom, ktoré povstalo od čias, keď sa Najsvätejšie Srdce zjavilo sv. Margite Márii...

Nebol vzkriesený, On vstal z mŕtvych!

Plinio Corrêa de Oliveira

Zmŕtvychvstanie predstavuje trvalé a konečné víťazstvo nášho Pána Ježiša Krista, úplnú porážku Jeho protivníkov a je to najväčší argument našej viery. Svätý Pavol povedal, že keby nebolo vzkriesenia, naša...

Elegancia – márnivosť alebo cnosť?

Plinio Corrêa de Oliveira

Počas diskusií na rôzne témy a v listoch dostávam veľa otázok o tom, ako sa správne starať o svoj zovňajšok. V reakcii na ne by som sa chcel dotknúť...

Nezabúdajme, že Kristus používal silné slová!

Plinio Corrêa de Oliveira

„Nepriatelia Boha, služobníci diabla, nasledovníci Antikrista, nepriatelia spásy ľudstva, osočovatelia, rúhači, nehanebníci, ignoranti“ – to sú prívlastky nepriateľov Cirkvi vyslovené jedným z jej najväčších svätcov. Nezabúdajme, že samotný Kristus...

Monarchia, aristokracia a demokracia ako formy vlády

Plinio Corrêa de Oliveira

Definície, príklady a nuansy Považujem za prospešné pre vašu formáciu a prípravu na nepriateľské útoky vysvetliť vám základné veci o rozličných formách vlády. Viete, že náš apoštolát má laický...

Romantická deformácia lásky: „Dobré srdce“

Plinio Corrêa de Oliveira

Je nenávisť hriech? Áno, nie? Prečo? Ak by niekto v tejto veci robil prieskum medzi katolíkmi, našiel by veľmi podivné odpovede a odhalil hrozný chaos v predstavách veriacich, zásadnú nelogickosť....

Kontrarevolučná dogma

Plinio Corrêa de Oliveira

Po celé stáročia boli v Cirkvi dva protichodné prístupy k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Aj keď by bolo prehnané tvrdiť, že všetci, ktorí sa stavali proti tejto doktríne, konali...

Päť argumentov proti rovnosti

Plinio Corrêa de Oliveira

Každá éra má svoj vlastný zakladajúci mýtus – legendu odzrkadľujúcu Zeitgeist, ktorý sa za ním skrýva, čiže Ducha konkrétnej doby. Moderný Západ žije v tieni mýtu „rovnosti“. Všetky dnešné...

Antikomunista – kto to je?

Plinio Corrêa de Oliveira

Čo vlastne znamená byť antikomunistom? Otázka sa zdá byť prostá, až takmer hlúpa. Odpovedať na ňu sa dá rôznymi spôsobmi. Keď zvážime iba dve z dnes najbežnejších odpovedí, zistíme, že...

Prečo potrebujeme krásu

Plinio Corrêa de Oliveira

Boh stvoril krásu pre život duše. Telu je krása zbytočná. Nezaháňa hlad, nechráni nás pred búrkou, ani neposkytuje teplo. Pre telesný život je v tomto zmysle zbytočná. Krása je...

Tvár Dona Bosca: Zdolávať všetky prekážky

Plinio Corrêa de Oliveira

Toto je fotografia veľkého svätého Jána Bosca, zakladateľa saleziánskej kongregácie. Všimnite si jeho eminentne kňazský výraz a zároveň výraz človeka z ľudu. Nikomu by nenapadla myšlienka, žeby mohol pochádzať...

Prečo mocný Napoleon stratil svoj vplyv a moc?

Plinio Corrêa de Oliveira

S vládnutím súvisia tri prvky: moc, ktorá môže mať svoj zdroj v peniazoch alebo v sile, právo rozkazovať a vplyv. Keď hovoríme iba o sile v súvislosti s vládnutím… Talleyrand kedysi...

Osobitné poslanie svätej Bernadety

Plinio Corrêa de Oliveira

11. február je sviatok Lurdskej Panny Márie. Prečítajme si niektoré fakty o úcte svätej Bernadety k Panne Márii. V životopise Saint Bernadette Soubirous: 1844 – 1879, autor Mons. Francis Trochu píše: „Jej...

Päť storočí revolúcie

Plinio Corrêa de Oliveira

Prinášame záznam rozhovoru s Pliniom Corrêom de Oliveirom, osobnosťou, ktorá podľa nášho názoru patrí k najvýznamnejším teoretikom Revolúcie. Ide o spisovateľa, ktorého poznáte aj zo stránok nášho portálu. Pán profesor, čo...

Kto namaľoval prvý obraz Panny Márie?

Plinio Corrêa de Oliveira

Prečítajme si krátku životopisnú skicu o svätom Lukášovi, o jeho živote a diele. Lukáš sa narodil pohanskej rodine v Antiochii. Konvertoval bezpochyby v roku 40. Po stretnutí s ním v Troade...

Ako mať úžitok z duchovnej suchoty pri svätom prijímaní

Plinio Corrêa de Oliveira

Budem sa venovať téme, z ktorej budú mať úžitok mnohí, ktorí chodia na sväté prijímanie. Som skutočne veľmi potešený, keď vidím, že mnoho ľudí často pristupuje k svätému prijímaniu. Pokiaľ...

Nacionalizmus a vlastenectvo

Plinio Corrêa de Oliveira

Na prvý pohľad sa zdá, že nacionalizmus a vlastenectvo sú synonymá. Tieto pojmy sú však dva póly, dva protiklady a dve nezmieriteľne antagonistické idey. Vlastenectvo vyjadruje pocit vernosti voči...

Povolania európskych národov

Plinio Corrêa de Oliveira

Požiadali ma o definíciu rozličných povolaní európskych národov, podľa ich vernosti milosti a láske Božej. Španieli a Portugalci  Každý katolícky národ má povinnosť byť verný princípom Svätej viery a...

Večný konflikt

Plinio Corrêa de Oliveira

Tento článok bol napísaný na začiatku Druhej svetovej vojny v predvečer hroziacej krízy. Hoci sa odvtedy svetová situácia zmenila, ba dokonca zhoršila, “večný konflikt” medzi Cirkvou a jej nepriateľmi pokračuje....

Rozvod a romantizmus

Plinio Corrêa de Oliveira

V roku Pána 2014 sa dostala spoločnosť na tak nízku úroveň mravných štandardov a osvojila si natoľko amorálne správanie, že sa možno oprávnene pýtať, či je ešte stále správne...

Monarchia, aristokracia a demokracia

Plinio Corrêa de Oliveira

Definície, príklady a nuansy Považujem za prospešné pre vašu formáciu a prípravu na nepriateľské útoky vysvetliť vám základné veci o rozličných formách vlády. Viete, že náš apoštolát má laický...