pch24.pl - Christianitas - Strana 3

Články od autora:

pch24.pl - Christianitas - Strana 3

Liberálni katolíci nespokojní s obmedzením potratov v USA

pch24.pl

Zdalo sa, že americkí ochrancovia života – po tom, ako Najvyšší súd v roku 1973 povolil interrupcie – definitívne prehrali. Napriek mnohým zhora zavedeným zmenám zameraným proti počatému životu (vznik...

Päť argumentov Leva XIII. v prospech kultu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

pch24.pl

Jún je mesiac zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Jeho sviatok a kult osobitným spôsobom odporúčal Lev XIII. v encyklike z roku 1899. Encyklika jasne hovorí, že kult Najsvätejšieho Srdca nemá...

Kardinál Müller bráni Benedikta XVI

pch24.pl

„Niektorí ideológovia verejne odhalili svoju slabú morálku a intelekt, ba dokonca smeli vyliať svoju nenávisť a pohŕdanie na webovej stránke Nemeckej biskupskej konferencie,” napísal kardinál  Gerhard Müller v článku...

Srí Lanka a mlčanie sveta

pch24.pl

– Tragická smrť kresťanov na Srí Lanke, ktorí zahynuli na Veľkú noc, je potvrdením dramatických slov, ktoré Ježiš povedal pri Poslednej večeri: „Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás....

Rozhovor o “moslimskej” Hagii Sofii

pch24.pl

Hagia Sofia bola chrámom, ktorý bol prístupný všetkým, najmä najchudobnejším, ktorých v Byzancii bolo najviac. Mohli sa učiť viere a zároveň obdivovať jej majestát, pretože celé prostredie, celý interiér svätyne...

Francúzsko, čiň pokánie

pch24.pl

Husté oblaky dymu vietor stáča a mení na gigantické chuchvalce. Hneď pod nimi besnie žltooranžový oceán. Ohnivé jazyky vystreľujú na všetky strany. Plameňmi ošľahávana hlavná veža praská a rúti...

Biskupské konferencie nemôžu určovať doktrínu

pch24.pl

Kardinál Robert Sarah varuje pred nadmerným zdôrazňovaním úlohy biskupských konferencií v Katolíckej cirkvi. Rozhodovať musí pápež a diecézni biskupi, pretože takto to chcel Ježiš Kristus; biskupské konferencie nemajú žiadnu...