Michal Semín - Christianitas

Články od autora:

Michal Semín - Christianitas

Patrí Biblia protestantom?

Michal Semín

Katolíci sa vyznajú v ústnej tradícii, protestanti v Biblii. Keď to pekne ekumenicky prepojíme, získame tým opäť, starými rozkolmi stratenú jednotu. To netvrdím ja, ale jedna z dogiem moderného...

Obeta svätej omše a život katolíckej rodiny, 6. časť

Michal Semín

pokračovanie V. časti Dramatický pokles pôrodnosti je zjavný aj v krajinách, ktoré tradične spájame so silnou katolíckou mentalitou – Taliansko, Španielsko, Poľsko, Malta či Írsko. V minulom roku zomrelo...

S lockdownom na večné časy, alebo v ústrety zelenej totalite?

Michal Semín

Je to plus mínus rok, čo sme začali žiť v trochu dystopickom karanténnom režime. Zahalené tváre, povinné rozostupy, zatvorené kostoly, krčmy / pohostinstvá, obchody, zákaz vychádzania či cestovania. To...

Obeta svätej omše a život katolíckej rodiny, 5. časť

Michal Semín

pokračovanie IV. časti Nie je mi známe, žeby existoval seriózny prieskum medzi českými či slovenskými praktizujúcimi katolíkmi ohľadom ich postoja k antikoncepcii. K dispozícii sú len niektoré čiastkové štúdie...

Európska komisia chcela zaviesť cestovné očkovacie pasy už dávno pred Covidom

Michal Semín

V stredu 17. marca predstavila Európska komisia svoj návrh na legislatívne zavedenie tzv. digitálnych zelených pasov, umožňujúcich – počnúc tohtoročným júnom – cestovanie za prácou a turistikou v rámci...

Obeta svätej omše a život katolíckej rodiny, 4. časť

Michal Semín

pokračovanie III. časti Obetnému charakteru tradičného omšového obradu by mal zodpovedať aj základný životný postoj kresťana. Moderná mentalita, oddeľujúca práva od povinností, je naopak antitézou poňatia života ako služby...

Pápež František v Iraku: Ďalšie Babylonské zmätenie?

Michal Semín

Za predchádzajúcich pontifikátov bolo zvykom vnímať apoštolské cesty pápežov do zahraničia ako misijné: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu! Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude...

Obeta svätej omše a život katolíckej rodiny, 3. časť

Michal Semín

pokračovanie II. časti Ak sa vrátime k úvodnej modlitbe Offertoria, nájdeme v nej slová ako obeta, nehodný sluha, urážky, hriechy, nedbanlivosti, teda výrazy, realisticky popisujúce celebranta ako niekoho, kto...

Eugenické pozadie boja proti Covidu

Michal Semín

Tí, ktorí nás priebežne uzatvárajú a uvoľňujú, aby zakaždým zistili, že sa „epidemiologická situácia bohužiaľ stále zhoršuje“, stavili všetko na jednu kartu – plošnú vakcináciu obyvateľstva. Ako a kedy...

Obeta svätej omše a život katolíckej rodiny, 2. časť

Michal Semín

pokračovanie I. časti Pozrime sa teraz podobnejšie na to, ako obetný charakter omše vyjadruje tradičný rímsky rítus a ako nová omšová liturgia. Odlišný prístup možno vypozorovať už v úvode...

Biskup Schneider: Prišiel čas pre nové hnutie za život!

Michal Semín

Vplyvný katolícky internetový portál LifeSiteNews usporiadal v piatok 19. februára odbornú on-line konferenciu, odhaľujúcu pravú tvár tzv. pandémie COVID-19. Niekto by mohol namietať, že organizácia, pôvodne zameraná na obranu...

Obeta svätej omše a život katolíckej rodiny

Michal Semín

V evanjeliovom úryvku, čítanom v 2. nedeľu po Deviatniku, sv. Pavol vysvetľuje, aký má význam pre náš život, a teda pre cestu k spáse, láska: „Keby som hovoril ľudskými...

Matteo Salvini vo vláde s globalistami. Prefíkaná kalkulácia alebo zrada?

Michal Semín

O tom, že voľby v pokročilých demokraciách strácajú svoj politický význam, nesvedčí iba podvodom vysvetliteľný zvrat pri sčítaní hlasov v rámci boja o americký Biely dom. Platí to aj...

Školy a školáci v mlynici Veľkého resetu

Michal Semín

Kým na Slovensku sa konečne otvárajú brány škôl aspoň pre deti na prvom stupni, české deti, s výnimkou tých úplne najmenších (materské školy + 1. a 2. ročník ZŠ),...

Je almužna len odporúčanie alebo povinnosť?

Michal Semín

Nedeľou Deviatnika (Septuagesima) sme vstúpili do doby predpôstnej. Doby, ktorá nás má vnútorne pripraviť na kajúci čas pôstny, nabádajúci k pokániu. Tak, ako sa bez viery nemôžeme páčiť Bohu,...

Naozaj sú Big Tech spoločnosti súkromné? Spýtajte sa tajných služieb!

Michal Semín

V súvislosti s narastajúcou cenzúrou na sociálnych sieťach sa stretávame s tvrdením, že súkromným spoločnostiam nemožno vyčítať, keď si určujú pravidlá pre šírenie myšlienok na svojich platformách a keď...

Andrzej Duda: „LGBT nie sú ľudia, ale ideológia.“ Boľševické korene ideológií homosexualizmu a genderizmu

Michal Semín

V júni minulého roka sa na jednom z predvolebných mítingov nechal poľský prezident Andrzej Duda počuť, že „LGBT nie sú ľudia, ale ideológia“. Generácia jeho rodičov vraj nebojovala proti...

Trump na lopatkách: Vstupujú USA do éry zamatovej totality?

Michal Semín

Na poludnie washingtonského času bude dnes do úradu amerického prezidenta uvedený 78-ročný kandidát Demokratickej strany Joseph Robinette Biden. Po boku tohto najstaršieho prezidenta v dejinách USA bude stáť prvá...

Patrí žena k oltáru?

Michal Semín

Pápež František svojím Motu Proprio Spiritus Domini z 10. januára 2021 zmenil paragraf Kódexu kánonického práva, ktorý službu lektora a akolytu doteraz vyhradzoval výhradne mužom. Toto rozhodnutie je len...

Nahradí v ROKU NULA vírusovú pandémiu kybernetická?

Michal Semín

Bolo to už trochu monotónne. Či už išlo o riadenú masovú migráciu a propagáciu multikulturalizmu, nahradenie prirodzenej rodiny perverzným komunitami všetkého druhu, či ochromenie národných štátov, vždy za tým...

Môže katolík vyznávať hospodársky liberalizmus?

Michal Semín

V katolíckych kruhoch sa, obzvlášť po ústupe komunizmu, rozšíril názor, že zatiaľ čo treba odmietať liberalizmus v oblasti morálky, v hospodárskom živote sú zásady liberalizmu uplatniteľné. Týmito zásadami sa väčšinou myslí len...

Korene pro-potratovej mentality

Michal Semín

Ak odhliadneme od striktne morálnej stránky usmrcovania nenarodených detí, musíme sa zamyslieť nad širšími spoločenskými dôsledkami potratovej praxe. Umelé potraty sú len špičkou ľadovca, v ktorého základe leží klesajúca ochota...