Julio Loredo - Christianitas

Články od autora:

Julio Loredo - Christianitas

Obrátenie Ruska

Julio Loredo

Anglosasi to nazývajú „to frame the issue“, tzn. diktovať podmienky diskusie. Ten, kto diktuje podmienky diskusie a ovláda tak bojisko, už v podstate vyhral. Dillinger alebo Al Capone? Revolúcia...

Preferenčná voľba latinskoamerických katolíkov pre turíčnych protestantov

Julio Loredo

Latinská Amerika bola kedysi nazývaná „fialovým kontinentom kardinálov“. Na prelome 19. a 20. storočia bol podiel katolíkov výrazne nad 90 %, v niektorých prípadoch až okolo 98 %. Cirkev...

Kresťanský poriadok v duši, v spoločnosti a v inštitúciách

Julio Loredo

Hovoríme si „kontrarevolucionári“, a tento pojem chápeme v zmysle, ako ho chápal prof. Plinio Corrêa de Oliveira v diele Revolúcia a Kontrarevolúcia. Pojem nie je nový. Prvýkrát bol použitý pri opisovaní...

Čo je teológia oslobodenia?

Julio Loredo

Teológia oslobodenia nie je teológia. Nemá nič spoločné so slobodou, ani so zlepšovaním situácie chudobných. Jej skutočným cieľom je vytvoriť novú Cirkev a –  ako priznávajú sami animátori hnutia...

Amazonská synoda: Trójsky kôň teológie oslobodenia

Julio Loredo

„Máme pred sebou okno príležitosti, ktoré nám umožní dostať sa dopredu. Nesmieme otvorene presadzovať teológiu oslobodenia. To by mnohých mohlo vystrašiť. Namiesto toho potrebujeme hovoriť o sociálno-environmentálnych otázkach. V...

Trpký pocit zadosťučinenia Plinia Corrêu de Oliveiru

Julio Loredo

Keby pred niekoľkými rokmi bol niekto tvrdil, že domorodý tribalizmus môže predstavovať riešenie krízy moderného sveta, vysmiali by sa mu a boli by ho považovali za blázna. A ak by...