Joseph de Maistre - Christianitas

Články od autora:

Joseph de Maistre - Christianitas

Dôkaz neschopnosti súčasnej francúzskej vlády

Joseph de Maistre

pokračovanie Zákonodarca sa podobá na Stvoriteľa v tom, že nepracuje stále. Vytvorí a potom odpočíva. Každá skutočná legislatívna akcia má svoj sabat. Prerušovanosť je jej rozlišujúcim znakom. Ovídius preto...

O Božom vplyve na politické ústavy

Joseph de Maistre

pokračovanie V oblasti svojej činnosti dokáže človek zmeniť všetko, ale stvoriť nedokáže nič. Taký je zákon hmotného aj mravného sveta. Človek nepochybne môže zasadiť semienko, vypestovať strom, zušľachtiť ho...

Francúzska revolúcia a jej protináboženská povaha

Joseph de Maistre

pokračovanie Vo Francúzskej revolúcii je istá diabolská črta, ktorá ju odlišuje od všetkého, čo sme doposiaľ mohli vidieť a možno aj od všetkého, čo uvidíme v budúcnosti. Spomeňte si...

Môže Francúzska republika vytrvať? Porevolučné úvahy grófa de Maistre

Joseph de Maistre

pokračovanie I. časti Bolo by lepšie sa pýtať, či Republika môže vôbec jestvovať. Tento predpoklad bol urobený trochu unáhlene a táto otázka je úplne oprávnená, lebo dejiny nám dokazujú,...

O násilnom hubení ľudských bytostí. Úvahy grófa de Maistre

Joseph de Maistre

Panovník kráľovstva Dahomey z afrického vnútrozemia sa nanešťastie nemýlil, keď nejakému Angličanovi povedal: „Boh stvoril svet pre vojnu. Všetky kráľovstvá, malé i veľké ju vždy praktizovali, hoci pri tom...

Návrat kráľa a prenasledovanie Cirkvi

Joseph de Maistre

Prísnosť Božia Ale práve toto Prozreteľnosť nechcela. Všemohúca Prozreteľnosť opovrhuje týmito pardonmi vyvolanými neschopnosťou trestať. Veľká očista sa musí dokončiť, oči sa musia otvoriť,  železo Francúzska, očistené od prísad...

Revolúcia riadi a požiera svoje deti – Úvahy o Francúzsku

Joseph de Maistre

1. O revolúciách Boh vládne svetu Všetci sme pripútaní k trónu Najvyššej Bytosti pružnou reťazou, ktorá nás zväzuje, ale nezotročuje. Vo všeobecnom usporiadaní vecí nie je nič obdivuhodnejšie, ako...