Branislav Michalka - Christianitas - Strana 4

Články od autora:

Branislav Michalka - Christianitas - Strana 4

Raissa Maritainová a púť jej rodiny zo synagógy do Cirkvi

Branislav Michalka

Osobnosť Raissy Maritainovej zostáva v tieni jej slávneho manžela, francúzskeho katolíckeho filozofa Jacquesa Maritaina. Jej filozofické či literárne ambície sa popri ohlase prác jej manžela strácajú a jej meno v dejinách svetovej...

Gnosticizmus – permanentná podzemná revolúcia, druhá časť

Branislav Michalka

pokračovanie I. časti Gnosticizmus v judaizme V minulosti bolo zvykom interpretovať genézu gnosticizmu ako stret rôznych ezoterických a podzemných prúdov myšlienkového sveta helenizmu, ktoré sa časom zlúčili do veľmi zložitej a členitej...

Čaro kaviarenskej ľavicovej revolúcie na Slovensku

Branislav Michalka

Od 18. storočia sa revolučné živly schádzajú po kaviarňach. V kaviarni plačú nad biedou prostého ľudu, v kaviarni pre neho pripravujú krajšiu budúcnosť. V kaviarni skladajú svoje básne o tvrdej práci a pote, v kaviarni...

Gnosticizmus – permanentná podzemná revolúcia, prvá časť

Branislav Michalka

O gnosticizme by sme mohli hovoriť tromi spôsobmi. Podľa prvého by sme mohli sledovať podzemný život gnosticizmu ako ezoterickej náuky od 1. tisícročia pred Kristom až po dnešok, usilujúcej...

Pavol Strauss a jeho konverzia zo židovstva ku Katolíckej cirkvi

Branislav Michalka

MUDr. Pavol Strauss bol slovenský lekár, filozof, prozaik, esejista, prekladateľ. Narodil sa roku 1912 v Liptovskom Mikuláši, ktorý je najluteránskejším mestom na Slovensku a teda by sa dala predpokladať u židovskej rodiny afinita skôr k tomu...

V Paríži prebieha Generation Equality Forum o LGBT a gender, prítomné sú svetové elity

Branislav Michalka

Bez väčšieho povšimnutia slovenských médií prebieha v Paríži od stredy prestížne Fórum pre rovnosť generácií, ktoré si vytýčilo za cieľ „rodovú rovnosť“, „sexuálne a reprodukčné práva“, „bezpečný a legálny potrat“ a „LGBTQ...

Kauza Charlesa Maurrasa a Action française  – Kto a ako zabil francúzsku kontrarevolúciu

Branislav Michalka

Sokrates kontrarevolúcie Francúzsky spisovateľ, politický filozof, básnik, novinár a neskôr člen Francúzskej akadémie, Charles Maurras si počas svojho života na nedostatok obdivovateľov rozhodne nemohol sťažovať. Jeho literárny štýl a brilantnosť jeho...

Reformy, reformátori a stabilita – kedy sa vlastne dočkáme ukončenia reforiem?

Branislav Michalka

Slovo reforma nadobudlo vo vnímaní väčšiny ľudí, od začiatku 19. storočia, natoľko pozitívny charakter, že sa už nikto neodváži tzv. „nutnosť reforiem“, obľúbený slogan všetkých reformátorov, spochybniť. Spory sa...

Vedie stopa z Wu-chanu do USA? Spoločnosť Google, Rockefellerova nadácia aj USAID vo finančnom pozadí výskumu koronavírusov

Branislav Michalka

Po trápnom dodatočnom „opravovaní“ správ z minulého roku, v ktorých najväčšie periodiká (Washington Post, Vox) označovali ešte na jar 2020 unisono akúkoľvek zmienku o laboratórnom pôvode ochorenia Covid-19 za „konšpiračnú teóriu“1 (aby pod...

Udavačstvo a sekulárne ideológie. Západná cesta k udavačstvu. Čaká nás po „resete“ opäť nebývalý rozkvet „donášačstva“?

Branislav Michalka

Vek nevinnosti Po roku 1989 si Východoeurópania mysleli, že večnému strachu zo špehovania, udávania a hlásenia hore, už definitívne odzvonilo. Padol komunistický režim, v ktorom hralo udávanie významnú ideovo-politickú úlohu v boji...

Rodiny na úteku – Prečo zo západnej Európy utekajú kresťanské rodiny? Blíži sa nový komunizmus?

Branislav Michalka

Západná Európa – nepríjemné miesto Západná Európa sa pre mnohodetné kresťanské rodiny stáva čoraz častejšie veľmi nepríjemným miestom k životu. Nekonečné šikanovanie, ktoré začína prehováraním pri tehotenstve, aby rodina zvážila...

Mince zo zlata, peniaze kryté zlatom, papierové peniaze a kartičky. Pokroková púť od reálnych k virtuálnym platidlám

Branislav Michalka

Zlatá minca ako trestný čin Aukčný dom Sotheby’s v New Yorku sa stal pred niekoľkými dňami javiskom unikátneho predaja zlatej mince. Bol dosiahnutý nový rekord a za mincu záujemca zaplatil ohromujúcich...

Sedemročná vojna – začiatok konca katolíckej politickej moci v Európe

Branislav Michalka

Nultá svetová vojna Sedemročná vojna, ktorá sa odohrávala v rokoch 1756 až 1763, je súčasnými Európanmi, pokiaľ o nej vôbec vedia, vnímaná pod zorným uhlom galantnej doby 18. storočia, predovšetkým ako malebná...

Feministky v Mexiku narazili na transrodových mužov – predátorov. Revolúcia požiera svoje deti

Branislav Michalka

Ako to mnohí konzervatívci predpovedali a ako to bolo už za posledné roky vrcholiacej kultúrnej revolúcie viackrát zdokumentované, sexuálna revolta, či skôr rozvrat, ktorý sa naplno začal v 60. rokoch 20....

Istanbulský dohovor – zombie, ktorého môžete rozstrieľať a on vylezie aj z hrobu

Branislav Michalka

Väčšina kresťanov na Slovensku si minulý rok pravdepodobne myslela, že sa Istanbulského dohovoru, ktorý tu roky strašil, definitívne zbavili. Bol to omyl, ktorý vychádzal z krátkozrakého optimizmu, nedomýšľajúceho vytrvalosť ľavicovo-liberálnych...

Vlk je náš kamarát. Čarovná premena vlka z nepriateľa človeka na ľavicovo-zeleného gendrového squatera

Branislav Michalka

Kresťanský obraz sveta, v ktorom hrá človek úlohu pána a koruny tvorstva, je témou, ktorá dráždi pokrokové živly už viac ako dvesto rokov. Novovekej filozofii sa podarilo postupne dostať človeka...

Pýcha, predsudok a konzervatívny antiromantizmus v diele Jane Austenovej

Branislav Michalka

Želáte si trochu romantiky? Anglická spisovateľka Jane Austenová je dnes zapísaná v mysliach čitateľskej verejnosti ako autorka romantických príbehov a v kníhkupectvách nájdeme jej diela väčšinou pod kolónkou s mätúcim...

Odvrátená tvár zrodenia USA. Boj za slobodu alebo proti pápežencom?

Branislav Michalka

pokračovanie I. časti Boj za slobodu? Videli sme, že vzbura proti Spojenému kráľovstvu bola motivovaná v značnej miere podozrením, že kráľovskí ministri, anglikánski krypto-pápeženci si pestujú katolícku piatu kolónu na...

Ako sa Matovič s kamarátmi stali z milovníkov referenda jeho „odmietačmi“. Kto sa v demokracii nehanbí, ten sa udrží…

Branislav Michalka

Pokiaľ by niekto chcel zadefinovať nejaký najokatejší a ľahko postrehnuteľný znak modernej demokracie, tak je naporúdzi očividná účelovosť konania a premenlivosť zásad. Nebolo to tak okaté samozrejme vždy. Kým...

Americká revolúcia 1775 a protikatolícka nenávisť protestantov. Utajená stránka vzniku USA

Branislav Michalka

V liberálno-konzervatívnych kruhoch býva Americká revolúcia uvádzaná ako vzor „dobrých“ revolúcií, ktoré skoncovali so starým despotizmom a zároveň nezaviedli despotizmus nový, revolučný. Ako motiváciu pre vznik revolty proti britskej korune uvádzajú...

Modla ako subjektívny zážitok. Kedy diskusia stráca akýkoľvek zmysel?

Branislav Michalka

Svätý Tomáš Akvinský začínal každý školský rok na Parížskej univerzite tým, že položil na stôl jablko a povedal: „Toto je jablko, kto si myslí niečo iné, nech rovno odíde.“...

Róza Luxemburgová – ideál mladej uvedomelej ženy súčasnosti? Neomarxisti v Akadémii policajného zboru

Branislav Michalka

„Róza Luxemburgová je súčasným spoločenskovedným diskurzom vnímaná ako prezieravá humanistka, ktorá nebola nikdy súčasťou žiadnej mocenskej organizácie. Jej tvorba a odkaz je často prirovnávaný k iným historickým osobnostiam revolučného...

Porota alebo revolučný tribunál? Kam smeruje americké súdnictvo po smrti Georga Floyda?

Branislav Michalka

Ešte stále to v USA síce nevyzerá ako vo filme Manželia z roku 2, v ktorom obhajca hlavného hrdinu, predstavovaného vynikajúcim J. P. Belmondom, predniesol obhajovaciu reč nasledovného znenia: „Nepoznám trest, ktorý...

Marcel Proust a jeho stratený čas, nájdený konzervatívcami

Branislav Michalka

Slávny románový kolos Marcela Prousta Hľadanie strateného času je zbytočné uvádzať. Každý, kto trochu pozná veľké diela 20. storočia už do neho aspoň nahliadol, aj keď ho možno vzápätí zatvoril....

O nezlučiteľnosti kresťanského Západu s Áziou – Henri Massis a jeho Obrana Západu

Branislav Michalka

Život Henriho Massisa (1886 – 1970), politického, sociálneho a kultúrneho filozofa, predovšetkým však katolíka, život tak pozoruhodne klenúci sa od doby starej až po najnovšiu, je jednak svedectvom o kolosálnych kultúrnych...

Kto bol vlastne zosnulý britský princ Filip? Zelený fanatizmus pod maskou nekorektného džentlmena

Branislav Michalka

Smrť princa Filipa, manžela britskej kráľovnej, poskytla bulváru aj „serióznym“ novinám ďalšiu príležitosť dať si pauzu z nikdy nekončiaceho seriálu o smrtonosnom Covide. Na počudovanie sa, inak politicky korektné a všetkej netolerancie...

Totálna vojna proti tabaku. Eurobyrokrati plánujú „beztabakovú“ generáciu

Branislav Michalka

Kolektívne organizovaný zdravý život, ktorý sa od polovice 19. storočia stal snom väčšiny režimov a ktorý nútil nemeckých národno-socialistických vládcov retušovať cigarety na fotografiách politikov, anglických viktoriánskych liberálnych imperialistov...

Ako bude prebiehať pompézna debata o EÚ na Slovensku? Čo si predstavujú lídri pod diskusiou bez tabu?

Branislav Michalka

pokračovanie I. časti – EÚ ohlásila celoeurópskukonferenciu a debatu o svojej budúcnosti. Lídri tvrdia, že žiadna téma nebude tabu Čo považuje EÚ za tabuizované témy? Čo však rozumejú naši bruselskí...

EÚ ohlásila celoeurópsku konferenciu a debatu o svojej budúcnosti. Lídri tvrdia, že žiadna téma nebude tabu

Branislav Michalka

Táto pompézne deklarovaná averzia voči tabuizovaniu akýchkoľvek tém v Európskej únii, môže vyvolať úsmev na perách nejedného euroobčana. Únia, ktorá sa vo svete stala priam synonymom politickej korektnosti, regulácie nevyhovujúcich...

Rodová rovnosť alebo: „Budeme ho mať dvakrát…!“, politická korektnosť v slovenskom jazyku, 2. časť

Branislav Michalka

pokračovanie I. časti V jednom komediálnom seriáli reagoval hlavný predstaviteľ na informáciu iného hrdinu, ktorý uviedol, že cíti určitú rozpoltenosť zdeseným pošepkaním manželke: „Budeme ho mať dvakrát…!“ To isté sa...