biskup Athanasius Schneider - Christianitas

Články od autora:

biskup Athanasius Schneider - Christianitas

Mons. Schneider: Víťazstvo maličkých pod ochranou Panny Márie, II. časť: Duchovný boj pod Máriinou zástavou

biskup Athanasius Schneider

dokončenie I. časti Ľahostajnosť Naša Pani Dobrého Zdaru povedala: „Vedz tiež, že Božia spravodlivosť zvykne ukladať hrozné tresty celým národom nielen za hriechy ľudu, ale najmä za hriechy kňazov...

Mons. Schneider:Víťazstvo maličkých pod ochranou Panny Márie, I. časť: Panna Mária a Cirkev vo svete

biskup Athanasius Schneider

*** Úloha Cirkvi vo svete Podstata poslania Cirkvi sa zhoduje s poslaním Ježiša Krista, večného Božieho Slova, druhej osoby Najsvätejšej Trojice, ktorý sa stal človekom, a ktorý vyznal: Ja...

Biskup Schneider: Ilúzia o mieri so svetom

biskup Athanasius Schneider

„Skutočným cieľom pozemského života je žiť v jednote s Božou vôľou“, povedal biskup Athanasius Schneider pre Rímske fórum života vo štvrtok, a tiež povedal, že predstava nasledovníkov Krista, že je...

Strata zmyslu pre nadprirodzeno v sekularizovanej spoločnosti. Dôležitý článok Mons. Schneidera + PODCAST

biskup Athanasius Schneider

V jednom kresťanskom texte z 2. storočia čítame: „Čím je duša v tele, tým sú kresťania vo svete. Duša je rozptýlená po všetkých údoch tela a kresťania po všetkých mestách...

Biskup Schneider sa prihovára Slovákom: ctite si Eucharistiu!

biskup Athanasius Schneider

Biskup Athanasius Schneider sa prihovára nášmu národu v našom rodnom jazyku! Povzbudzuje nás k vernosti, láske a úcte k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. “Títo malí milovníci a ochrancovia Eucharistie obnovia...

Biskup Schneider: ilúzia o mieri so svetom

biskup Athanasius Schneider

16. máj 2019 (LifeSiteNews) – Skutočným cieľom pozemského života je žiť v jednote s Božou vôľou, povedal biskup Athanasius Schneider pre Rímske fórum života vo štvrtok, a tiež povedal, že...