Arcibiskup z Dijonu vyhostil Bratstvo sv. Petra z diecézy


20. júna 2021
  Krátke správy - Cirkev

Arcibiskup z Dijonu, Roland Minnerath rozhodol, že kňazi Bratstva sv. Petra (FSSP) už nemôžu od septembra slúžiť tradičnú sv. omšu vo farnosti Fontaine-les-Dijon. Kňazi tohto združenia slúžili v Bazilike sv. Bernarda z Calirvoux sv. omšu 23 rokov. Omší sa pravidelne zúčastňovalo viac ako 300 veriacich.

Katolícka spravodajská agentúra (CNA) uviedla, že arcibiskup Minnerath zdôvodňuje svoj krok údajným výsledkom personálnych zmien v samotnom kňazskom združení, pretože kňaz, ktorý doteraz slúžil v bazilike sv. omšu odchádza a omšu tak nebude mať kto slúžiť. Predstavený FSSP v diecéze, o. Roch Perrel však uviedol, že kňaz mal byť po odchode automaticky nahradený ďalším z ich združenia.

Agentúre CNA ďalej prezradil, že sa FSSP usilovalo o stretnutie s arcibiskupom, ale ich žiadosti nebolo vyhovené. Veriaci uviedli, že im arcibiskup neoficiálne ako príčinu vyhostenia uviedol skutočnosť, že kňazi neslúžia „novú omšu“.

CNA sa obrátila aj na arcidiecézu, ktorej hovorca vyjadril ľútosť nad tým, že kňazi FSSP slúžia sv. omše len v „mimoriadnom obrade“. Rozhodnutie arcibiskupa Minneratha dávajú pozorovatelia do súvisu s dotazníkom, týkajúceho sa tradičnej sv. omše, ktorý rozoslal biskupom pápež František. V odpovediach sa cirkevní predstavení, vrátane arcibiskupa z Dijonu, vyjadrovali o kňazoch a veriacich spätých s tradičnou sv. omšou, ako o „problematických“.

Veriaci v Dijone zorganizovali petíciu proti svojvoľnému rozhodnutiu hierarchie, pod ktorou sa im podarilo zozbierať v prvom týždni 2500 podpisov. Arcidiecéza však na to reagovala odmietavo a uviedla, že takáto aktivita nemôže „nič zmeniť“, pretože väčšina podpisov pochádza z územia mimo diecézu.

BM

Zdroj: PCH24, catholicnewsagency.com, titulný obrázok – wikimedia commons

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!