Arcibiskup Viganò: Bojujme proti modernistom, ktorí podkopávajú vieru. FSSPX zasluhuje uznanie

Mário Vadás
11. septembra 2020
  Cirkev  

Cirkev nemajú opustiť tradiční veriaci a praví katolíci, ale v prvom rade modernisti, ktorí si uzurpujú právo hovoriť za Cirkev, a ktorí v nej šíria herézy. „Iba byrokratický element bráni označiť ich za heretickú sektu, ktorou v skutočnosti sú,“ povedal v ďalšom zo svojich vyjadrení arcibiskup Viganò, bývalý apoštolský nuncius USA.

Arcibiskup požaduje, aby v katolíckej Cirkvi zostali jej pravoverní členovia a tí, ktorí si prispôsobujú vieru podľa svojich chúťok, by ju mali opustiť. Vyzýva verných katolíkov, aby sa nevzdávali napriek kritickej situácii. Život v posväcujúcej milosti dokáže čeliť aj tejto kríze, keď sa zdá, že je všetko stratené a zborené.

Carlo Maria Viganò odpovedal na otázky portálu LifeSiteNews. V odpovediach kritizuje „katolíkov“, ktorí prijímajú heterodoxné doktríny v rozpore s učiteľským úradom Cirkvi. Títo sa uchytili v štruktúrach katolíckej Cirkvi a snažia sa ju rozložiť zvnútra. Medzi týchto zaradil všetkých podporovateľov svätenia žien, homosexuálnych sobášov a pod.

„Ak sa samotná omša stane pre veriacich príležitosťou na mučenie verných, ak sú nútení pomáhať pri svätokrádežiach alebo podporovať herézy a táraniny, ktoré nie sú hodné domu Pána, je tisíckrát vhodnejšie ísť do kostola, kde kňaz slávi omšu dôstojne a obetujte obetu v obrade, ktorý nám dala Tradícia, s kázaním v súlade so zdravou náukou,“ radí arcibiskup.

Suvisiaci článok

20 dôvodov prečo sa zúčastniť na tradičnej latinskej omši v roku 2020

Ďalej podporuje a potešuje všetkých dobrých kňazov a biskupov a nabáda ich, aby spájali svoje sily. Laici majú povinnosť vyhľadávať kňazov, ktorí sú verní pravému katolíckemu učeniu. Pre katolíka nemôže byť negatívom omša, ktorá bola odsúhlasená Tridentským koncilom, a nemôžu byť nesprávne názory, ktoré Cirkev takmer 2000 rokov učila. Nie kvôli zopár modernistom v cirkevnej hierarchii, ktorí tvrdia opak.

„Nikto vám nikdy nemôže zabrániť v obnove svätej obety, aj keď je to na provizórnom oltári v pivnici alebo na povale, ako to robili kňazi počas francúzskej revolúcie alebo ako sa to deje dodnes v Číne. A ak sa od vás pokúsia dištancovať, vzdorujte: kanonické právo slúži na to, aby zaručilo vláde Cirkvi uskutočňovanie jej primárnych cieľov, nie aby ju búralo. Prestaňme sa báť. Schizmatici a kacíri sú tí, ktorí zraňujú a ukrižujú Mystické telo Kristovo, nie tí, ktorí chcú vypovedať katov!“

Arcibiskup Viganò sa odhodlal pochváliť aj kontroverzné Kňazské bratstvo svätého Pia X. (FSSPX), ktoré bráni už desaťročia tradičnú vieru a je podľa niektorých názorov schizmatické. Za svoju prácu v „núdzovom“ režime si zasluhujú uznanie a arcibiskupa Marcela Lefebvra považuje arcibiskup Viganò za pravého syna katolíckej Cirkvi. Dokonca sa mal vyjadriť v súkromnej korešpondencii s profesorom Arminom Schwibachom, že slová arcibiskupa Lefebvreho „spred 30 rokov sa ukazujú ako prorocké.“

„Cirkev Kristova – ktorá nielenže existuje v katolíckej Cirkvi, ale je výlučne katolíckou Cirkvou – je podľa vízie blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej iba zakrytá a zatienená zvláštnou extravagantnou cirkvou založenou v Ríme. Koexistuje, ako pšenica s kúkoľom, v Rímskej kúrii, v diecézach, vo farnostiach. Nemôžeme súdiť našich farárov za ich úmysly, ani predpokladať, že sú všetci skazení vo viere a mravoch; naopak, môžeme dúfať, že mnohí z nich, doposiaľ zastrašovaní a tichí, pochopia, že tak ako sa zmätok a odpadlíctvo šíria ďalej, klam, ktorému boli podrobení, ich nakoniec prebudí zo spánku.“

Na záver uviedol: „Liekom na vzburu je poslušnosť. Liekom na kacírstvo je vernosť učeniu Tradície. Liekom na rozkol je synovská oddanosť. Liekom na odpadlíctvo je láska k Bohu a k jeho Najsvätejšej matke Panne Márii. Liekom na zlozvyk je prax cností. Poslušnosť sa ale nedá zmeniť na servilnosť a posluhovanie. Ak je povinnosťou laikov poslúchať svojich pastierov, ešte vážnejšou povinnosťou pre pastierov je poslúchať Boha.“