Arcibiskup Gądecki: Pandémia koronavírusu nás nemôže odtrhnúť od svätej omše - Christianitas

Arcibiskup Gądecki: Pandémia koronavírusu nás nemôže odtrhnúť od svätej omše

pch24.pl
27. apríla 2020
  Cirkev  

„Nielenže si nedokážeme predstaviť, že by „nová normálosť“ znamenala trvalú izoláciu väčšiny spoločnosti od možnosti zúčastniť sa slávenia svätej omše, ale takúto predstavu odmietame,“ uvádza poľský arcibiskup Stanisław Gądecki. Týmito slovami reagoval arcibiskup Gądecki na prognózu poľského ministerstva zdravotníctva, ktoré tvrdí, že pandémia koronavírusu môže v Poľsku trvať až dva roky.

O tom, že epidémia koronavírusu v Poľsku môže trvať až dva roky hovoril poľský epidemiológ, profesor Łukasz Szumowski. Arcibiskup Stanisław Gądecki poznamenal, že ani epidémia koronavírusu nemôže katolíkov prinútiť vzdať sa účasti na slávení svätej omše a prijímania Eucharistie. Pandemické choroby a iné vonkajšie hrozby jednoducho nemôžu odtrhnúť katolíkov od Boha, Eucharistie a svätej omše.

Svätá omša vysielaná cez internet alebo televíziu nemôže plnohodnotne nahradiť slávenie svätej omše či Eucharistiu. Tak ako sa nemôže človek nasýtiť tým, že pozerá 45 minút na prípravu obeda a stolovanie v televízii, ani vysielanie Svätej omše v TV, rozhlase či pomocou internetu slávenie svätej omše nenahradí.

Arcibiskup Stanisław Gądecki takisto upriamil pozornosť na slová pápeža Františka, ktorý veľmi ľutuje, že pandémia zbavila veriacich intimity s Kristom v Eucharistii. Svätá omša bez spoločenstva, sviatostí, bez Cirkvi a ľudí je nebezpečná, môže totiž prerásť až do gnostického vzťahu oddelenia Božieho ľudu od Boha.

Dňa 20. 4. 2020 zmiernili v Poľsku nariadenia týkajúce sa slávení svätej omše. Svätej omše sa môžu zúčastňovať aj veriaci, zatiaľ v pomere 1 veriaci na 15 metrov štvorcových. Tým sa výrazne zvýšil počet účastníkov, ktorí sa v Poľsku môžu zúčastniť slávenia svätej omše. V Poľsku sa mohlo dosiaľ slávenia svätej omše zúčastniť len 5 ľudí.

Poľsko si vymohlo účasť aspoň 5 veriacich na slávení svätej omše. Na Slovensku bolo slávenie svätých omší za účasti veriacich úplne pozastavené.