Apoštolov si vyvolil Kristus


8. októbra 2021
  Pokladnica viery

Existuje jedno dôležité pravidlo: Ak Náš Pán Ježiš Kristus poslal Apoštolov kázať, nemajú byť prijímaní za hlásateľov Kristovho Evanjelia iní, než tí, ktorých ustanovil On sám.

A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“ (Mt 11,27)

Nezdá sa, žeby to Syn zjavil iným, než Apoštolom, ktorých poslal hlásať to, čo im zjavil.

Tertulián – Uplatnenie preskripcie proti heretikom