Anjeli a svätci


16. februára 2021
  Pokladnica viery

V živote niektorých svätcov sa dočítame o mnohých krásnych dokladoch, ako žili spojení s anjelmi a čerpali z tohto spojenia silu pre svoj duchovný rast. Svätá Cecília sa dovoláva svojho strážneho anjela a hľadá u neho útočisko, keď jej vnucujú manželstvo a jej panenstvo sa dostáva do nebezpečenstva. A anjel pomáha prosiacej deve, a tak čoskoro pristupuje ku korune panenstva ešte palma mučeníctva.

Svätá Františka Rímska hovorila takmer neustále so svojím strážnym anjelom, ktorého vídala po svojom boku, ako ju sprevádza. Chválil jej skutky, pokiaľ boli dobré, karhal a napomínal ju, pokiaľ poľavovala v horlivosti. Svätý Dalmácius Monerius, vzhľadom na svoje dôverné styky a časté rozhovory s anjelom strážnym, bol už počas svojho života nazývaný: brat rozprávajúci sa s anjelmi.

R. M. Dacík OP – Pramene duchovného života