Animalizáciou smerujeme k pohanskej spoločnosti

Roberto de Mattei
27. novembra 2019
  Cirkev  

Keď falošné náboženstvo dáme vedľa pravého na jednu a tú istú úroveň, v krátkom čase sa spoločnosť stane pohanskou – hovorí pre časopis Polonia Christiana profesor Roberto de Mattei.

Amazonská synoda sa chýli ku koncu a stále nevieme, za akým účelom bola vlastne zvolaná.

– Tradičné synody Cirkvi sa vždy venovali doktrinálnym alebo morálnym témam. Po prvýkrát bola za tému zvolené zemepisné miesto, hoci počúvame vysvetlenia, že Amazónia je v skutočnosti locus teologicus (teologickým miestom). A aký teologický význam môže mať Amazónia? Už prvé dni synody dali odpoveď v podobe pohanského bôžika – Pachamamy. Takže Amazonská synoda bola synodou Pachamamy…

Vari bolo za tým úsilie o spohanštenie  katolicizmu?

– V každom prípade ide o spohanšťovanie katolicizmu, ktoré má svoj počiatok vo výklade dokumentu Druhého vatikánskeho koncilu nazvanom Dignitatis Humanae, ktorý hlása úplnú slobodu verejného vyznávania a praktizovania každej viery. Ak teda vedľa pravého náboženstva na tú istú úroveň dáme náboženstvo falošné, v krátkom čase sa spoločnosť stane pohanskou. A v dôsledku toho zavládne polyteizmus. Veď predsa všetky náboženstvá, dokonca aj tie najprimitívnejšie, treba rovnako uznávať! Táto interpretácia je v súlade s dokumentom podpísaným pápežom Františkom z Abú Dabí, v ktorom čítame, že „pluralita náboženstiev je výrazom múdrej Božej vôle“.

Nedávno ste obvinili niektorých biskupov z polyteizmu, ba dokonca z polydémonizmu…

– Áno, pretože kým sú polyteistickí bohovia? V pohanskom poňatí – napríklad domorodcov Južnej Ameriky – nie je rozdiel medzi Bohom a prírodou, pretože oni neveria v Boha, ktorý by bol mimo prírody. Boh je vnútri prírody: je preto riekou, stromom, kravou, hadom – je personifikáciou a zbožštením prírodných živlov. Ale to nie je Boh, ale falošný bôžik. Osoba, ktorá uctieva takéhoto bôžika, v podstate uctieva diabla. Preto polydémonizmus (nie je to mnou vymyslený výraz, ale odborný termín používaný vedcami skúmajúcimi primitívne náboženstvá). Polydémonizmus sa javí ako najvhodnejšie slovo na označenie súčasného kultu prírody. Dnes satanské pokušenie neklame ľudí prísľubom, že budú ako bohovia. Satan dnes sľubuje ľuďom, že budú ako zvieratá. Pred našimi očami prebieha animalizácia človečenstva.

Ako tomu rozumieť?

– Rozdiel medzi človekom a zvieraťom je zrejmý – zvieratá majú dušu, ktorá je zmyslová a smrteľná, nemajú však racionálnu a nesmrteľnú dušu, a preto nemajú rozum ani slobodnú vôľu. Dnešný človek sa každým dňom stáva stále viac zvieraťom, pretože odmieta používať rozum, ktorý mu dal Boh. Panuje atrofia rozumu, jeho zánik, a taktiež aj zánik slobodnej vôle, čiže ľudskej slobody. Človek dnes verí, že je slobodný, ale v skutočnosti je otrokom. A to preto, lebo prestal používať rozum. Strata rozumu a slobody degraduje človeka na biologickú úroveň – stáva sa podobný zvieratám a možno dokonca rastlinám. V takejto situácii vždycky vládne Satan  a jeho kráľovstvo je v protiklade s opravdivým Kristovým kráľovstvom.