Anglicko: Univerzita varuje študentov pred čítaním knihy „1984“ G. Orwella - Christianitas

Anglicko: Univerzita varuje študentov pred čítaním knihy „1984“ G. Orwella


26. januára 2022
  Krátke správy - Spoločnosť


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Budovanie novej, inkluzívnej a zelenej spoločnosti si od nás vyžaduje ešte väčšiu bdelosť. To si uvedomuje aj vedenie Univerzity v Northamptone a preto spísalo zoznam kníh, ktorý obsahuje aj diela klasickej literatúry, aby varovalo študentov pred ich možnou politickou nekorektnosťou a škodlivým vplyvom na psychiku.

Medzi knihy, ktoré môžu byť pre mladých adeptov vedy škodlivé, zaradili univerzitní dozorcovia aj klasický román Georgea Orwella, 1984, popisujúci futuristickú totalitnú spoločnosť ľavicového typu. Tá bola ešte pred niečo vyše tridsiatimi rokmi, v štátoch s komunistickým režimom, zakázaná a považovaná za hrubú karikatúru socialistického zriadenia. Teraz sa stala rovnako nepríjemnou aj pre predstaviteľov režimu súčasného.

Podľa varovania univerzitných pracovníkov môže čítanie tohto románu pôsobiť na študentov „urážlivo a frustrujúco“ a to vzhľadom na „šokujúci“ obsah, ktorý román v sebe ukrýva. Varovanie prišlo v rámci študijného modulu nazvaného „konštrukcia identity“. V rámci tohto kurzu sa môžu študenti naučiť o „spôsoboch budovania identity ohľadom rasy, triedy, pohlavia a sexuality“. Súčasťou výuky je aj „náuka o literatúre a poézii z pohľadu feminizmu, postmoderny a postkolonializmu“.

Postup univerzity komentoval Andrew Bridgen z Konzervatívnej strany, člen dolnej komory britského parlamentu:

Je v tom irónia, že študenti sú varovaní pred čítaním románu 1984. Naše univerzitné kampusy sa dnes rýchlo stávajú dystopickými zónami vplyvu Veľkého brata, kde sa praktizuje newspeake, aby sa zúžil priestor pre intelektuálnu reflexiu a vylúčili tí, ktorí s tým nesúhlasia. Príliš mnoho z nás, a nikde tak evidentne ako na univerzitách, sa dobrovoľne vzdalo svojich práv, aby sme sa výmenou za ne prispôsobili homogénnej spoločnosti riadenej liberálnymi elitami, chrániacimi nás pred myšlienkami, o ktorých sa domnievajú, že sú príliš radikálne pre našu citlivosť.“

Problém s románom 1984 spočíva však predovšetkým v tom, že praktiky súčasnej techno-covidovej zelenej totality sa – čo do vyjadrovania (čiže newspeaku), manipulácie s faktami a snahou o vymazávanie nepríjemnej minulosti – začína podobať na praktiky popísané v románe natoľko, žeby to mohlo začať byť nápadné aj takým uvedomelým študentom, akí sa nepochybne nachádzajú na západných univerzitách.

Zatiaľ je odmietnutie nahliadnuť do problematickej knihy ponechané na dobrovoľnom rozhodnutí. Bude to tak aj o pár rokov?

BM

Zdroj: dailymail.co.uk, pch24, titulný obrázok – flickr.com


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!