Americký vojenský arcibiskup: „Každý môže odmietnuť vakcínu proti covidu na základe svojho náboženského presvedčenia“ - Christianitas

Americký vojenský arcibiskup: „Každý môže odmietnuť vakcínu proti covidu na základe svojho náboženského presvedčenia“


14. októbra 2021
  Krátke správy - Spoločnosť

Arcidiecéza pre vojenské služby, ktorá je v USA samostatnou arcidiecézou, pod ktorú spadajú americké vojenské základne nielen v samotnej Amerike, ale vlastne po celom svete (ale napríklad aj lietadlové lode, či vojenské ponorky), vydala svoje stanovisko k Bidenovmu nariadeniu povinného očkovania pre vojakov. Pod vyhlásením je podpísaný sám arcibiskup vojenskej arcidiecézy, Timothy Broglio. Vyhlásenie jasne hovorí, že nikto by nemal byť nútený prijať vakcínu proti ochoreniu Covid-19, ak to je to v rozpore s jeho svedomím, alebo náboženským presvedčením.

Arcibiskup Broglio argumentuje, že odkedy americký minister obrany Lloyd Austin nariadil v auguste povinné očkovanie vojakov, obrátili sa na neho viacerí príslušníci vojska s tým, že si chcú uplatniť náboženskú výhradu vo svedomí, ktorú zaručuje Zákon o slobode náboženského vierovyznania. Arcibiskup prízvukuje, že prijatie vakcíny „nie je hriechom“, ale rovnako tak je toho názoru, že je treba zachovávať aj „nedotknuteľnosť svedomia“. Tu je niekoľko výňatkov z oficiálneho stanoviska Arcidiecézy pre vojenské služby podpísaného arcibiskupom Timothym Brogliom 12. októbra 2021:

Vakcíny Pfizer a Moderna proti ochoreniu Covid-19 boli testované s použitím bunkových línií z potratených detí. Takýto druh spolupráce bol po stáročia považovaný za nepatrnú materiálnu spoluprácu so zlom a nikdy nebol hriešny. Vakcína Johnson & Johnson bola vyvinutá, testovaná a vyrába sa z bunkových línií pochádzajúcich z potratov. Táto vakcína je preto problematickejšia…

Bez ohľadu na morálnu prípustnosť týchto vakcín si Cirkev cení svoje učenie o nedotknuteľnosti svedomia. Svedomie je najtajnejším jadrom a svätyňou človeka. Tam je sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva v hĺbkach človeka (citát z ustanovenia Kongregácie pre náuku viery o morálke použitia niektorých vakcín proti Covid-19).

Následne arcibiskup Broglio cituje pápeža sv. Pavla VI., ktorý v súvislosti so svedomím okrem iného uviedol: „Pri všetkých svojich činnostiach je človek povinný nasledovať svoje svedomie, aby mohol prísť k Bohu, koncu a zmyslu života. Z toho vyplýva, že nesmie byť nútený konať spôsobom, ktorý je v rozpore s jeho svedomím.“

Arcibiskupove vyhlásenie je preto jednoznačné:

Preto by nikto nemal byť nútený dostávať očkovaciu látku proti Covid-19, ak by to porušovalo nedotknuteľnosť jeho svedomia. Jednotlivci majú „občianske právo, aby sa im nebránilo viesť svoj život v súlade so svojím svedomím“ (citát pápeža sv. Pavla VI.). Aj keď sa rozhodnutie jednotlivca môže zdať byť chybným alebo rozporuplným pre ostatných, ani vtedy svedomie nestráca svoju dôstojnosť.“

Arcibiskup pokračuje a hovorí, že táto viera pramení jednak z katolíckej morálnej teológie, ako aj z prvého dodatku Ústavy Spojených štátov amerických potvrdeného Najvyšším súdom republiky. Mons. Broglio preto pridáva pomerne tvrdé slová:

Odmietnutie náboženského kompromisu alebo represívne, či neprajné opatrenia personálu proti osobám, ktoré vznášajú vážne námietky založené na svedomí, by boli v rozpore s federálnym zákonom a (boli by) morálne odsúdeniahodné.“

Na záver svojho vyhlásenia arcibiskup Broglio upozorňuje, že každý, kto sa nenechá zaočkovať, by mal aj naďalej dodržiavať platné hygienické nariadenia, ako je nosenie rúšok, či testovanie sa a takýto človek by tiež mal byť otvorený možnosti dať sa zaočkovať a to najmä v prípade, ak sa v budúcnosti vyvinie vakcína, ktorá by „nebola vyrobená z/alebo testovaná s použitím bunkových línií z umelých potratov“.

Celé vyhlásenie vojenského arcibiskupa Timothyho Broglia k výhrade vo svedomí voči vakcínam proti pandémii Covid-19 si môžete v angličtine prečítať (či stiahnuť) priamo zo stránok Arcidiecézy pre vojenské služby: https://files.milarch.org/archbishop/abp-statement-on-covid19-vaccines-and-conscience-12oct2021.pdf?fbclid=IwAR1EfGFIe-ZsPlRQfjiOX8t7ms6q7ZnLHVknr6q2ByjIP2DYEMTCz0ZAIno

MG

Zdroj: Yahoo, titulný obrázok – wikimedia commons


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!