Almužna - Christianitas

Almužna

Sv. Ján Zlatoústy
6. februára 2021
  Spoločnosť

Almužna je matka lásky; je liek na naše hriechy; ona totiž očisťuje naše duše od špiny hriechov; ona je rebrík, siahajúci až po nebo. (De poenit hom. 9)

* Keď svoje zrno skryješ a zatvoríš, skazí sa ti; chrobáci ho zničia. No keď ho hodíš do zeme, nielenže ti ostane celé, ale sa aj rozmnoží. Podobne aj bohatstvá; keď ich skrývaš a zatváraš alebo zakopávaš, neprinesú ti úžitok a časom sa stratia; ale keď z nich vhodíš do úst úbohému, nielenže nezahynú, ale sa rozmnožia (tamtiež). Pokánie bez almužny je mŕtve. (De poenit hom. 1)

* Siahať na cudzie veci je lúpež; ale zo svojho neudeliť druhým je krádež, zrada a vydieračstvo. (Conc. 3. de Lazaro) Keď chceš uctiť Kristovo telo, neopusť nahého. Neusiluj sa viac zakryť telo Pánovo hodvábom na oltári, ako zakryť nahého, ktorý sa trasie od zimy pred kostolom. Lebo ten istý, ktorý povedal: „To je moje telo„, riekol aj: „Videli ste, že bol som nahý a neodeli ste ma.“ (In Joan. cap. 2. hom. 22)

* Keď sa postíš bez almužny, za pôst si to nerátaj, lebo takým pôstom slúžiš žalúdku, aby si na druhý deň mal viac. Horší je ten, ktorý sa tak postí, ako ten, ktorý sa nepostí vôbec, lebo horšia je ukrutnosť ako rozkoš. (Hom. 78 in Mt. 24)

* Almužna podobá sa zrnu, ktoré sa hádže na roľu; máme ju dávať radostne, lebo tí, ktorí zrno sejú, hoci by aj nemali nič iné k jedlu, činia to radostne, majúc už vtedy pred očami snopy, kríže a plné stodoly. O koľko radostnejšie majú to robiť tí, ktorým Pán Boh dožičil, že toto duševné semeno, akým je almužna, môžu rozdávať úbohým.

A hoci roľníci vedia, že zasiate zrno nie vždy vzklíči, lebo mnoho pohrôm hrozí ich roli ako: ľadovec, mrazy, rastlinné choroby a i., jednako bez váhania a radostne vynášajú zo sýpky hotové zrno a hádžu ho do zeme, lebo netratia nádej na bohatú žatvu. S omnoho väčšou chuťou máme to robiť my, keď dávame chudobným to, čo nám zvyšuje. V tom sa nikdy nesklameme, lebo netreba sa tam báť ani slabej úrody, ani ľadovca, ani iných zlých príhod. (In Gen. hom. 56)


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!