Ako „zlé“ Maďarsko pomáha kresťanom - Christianitas

Ako „zlé“ Maďarsko pomáha kresťanom


7. januára 2022
  Politika  


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Zdroj: wikimedia commons

Nazýva sa „Hungary Helps Program“. Ide o program Orbánovej vlády na pomoc prenasledovaným kresťanom. Štátny tajomník Tristan Azbej: „Náš model je úspešný aj v oblasti migračnej politiky, kvôli ktorej sme sa stali terčom mnohých útokov. Názor afrických cirkevných predstaviteľov je však pre nás dôležitejší ako kritika medzinárodného spoločenstva.

***

Tristan Azbej
zdroj: wikimedia commons/Thaler Tamas

V Európe o tom vie iba veľmi málo ľudí, ale od roku 2017 beží program humanitárnej pomoci, ktorému kresťanské komunity v Afrike, Ázii a na Blízkom východe vďačia za veľa. Nazýva sa „Hungary Helps Program“. Založila ho maďarská vláda osobitne za účelom poskytovania pomoci prenasledovaným kresťanským cirkvám a spoločenstvám. Podpora trpiacich kresťanov vo svete je pre Orbánovu vládu prioritou, ako v rozhovore vysvetlil Tristan Azbej, štátny tajomník Úradu pre pomoc prenasledovaným kresťanom.

Koľkým ľuďom pomohol „Hungary Helps Program za uplynulé roky?

Za posledných päť rokov sa počet priamych príjemcov priblížil k pol miliónu ľudí. Zamerali sme sa najmä na kresťanov, ale nie výlučne na nich. V skutočnosti sme pomáhali aj ľuďom iných vierovyznaní alebo ľuďom bez viery, a to práve v mene hodnôt solidarity, ktoré vychádzajú z kresťanstva.

Prečo sa zameriavate na kresťanov?

Pretože kresťania sú najprenasledovanejšou skupinou na svete. Hovoria o tom čísla, napríklad tie, ktoré poskytuje nezávislá agentúra Open Doors, podľa ktorej je diskriminovaných takmer 300 miliónov kresťanov. Čelíme jednej z najväčších humanitárnych kríz súčasnosti, o ktorej sa však hovorí veľmi málo. Predovšetkým medzinárodné organizácie zriadené na ochranu ľudských práv o tom príliš nehovoria. Hovoria o tom iba cirkvi, charitatívne organizácie a maďarská vláda.

Prečo si myslíte, že sa o tom hovorí tak málo?

Existujú na to politické a ideologické dôvody: podľa štatistík sú kresťania v mnohých krajinách väčšinovou náboženskou skupinou. Preto nie je politicky korektné poukazovať na túto situáciu. Potom sú tu politici, ktorí obviňujú kresťanstvo z prenasledovania a považujú kresťanov za utláčateľov namiesto utláčaných. Ale fakty ich vyvracajú a hovoria, že milióny kresťanov sú vo svete diskriminovaní iba kvôli svojej viere. Musíme sa pokúsiť prelomiť tento múr mlčania a ľahostajnosti voči prenasledovaniu, ktorým trpia.

Zdroj: wikimedia commons.hu

Môže podľa vás medzinárodné hodnotenie ovplyvniť aj postoj maďarskej vlády k prisťahovalectvu?

V Maďarsku si myslíme, že masové prisťahovalectvo nemôže byť riešením nijakej humanitárnej krízy. Sme rozhodne proti nelegálnemu prisťahovalectvu. Nikdy sme netvrdili, že všetci migranti sú teroristi, ale videli sme, že medzi terorizmom a migráciou existuje súvislosť. Okrem toho sme presvedčení, že masové prisťahovalectvo spôsobuje sociálne napätie.

Jeden vodca sýrskej cirkvi mi raz povedal, žeby sme nemali podporovať prisťahovalectvo, pretože by z neho mohla mať prospech ISIS. ISIS chce zničiť kresťanstvo a kresťanské komunity v Sýrii a Iraku. Preto má záujem na tom, aby miestni mladí ľudia opustili svoju krajinu. Preto hovoríme STOP nelegálnemu prisťahovalectvu a zároveň ponúkame solidárnu pomoc komunitám v krajinách, z ktorých tieto prúdy migrantov prichádzajú.

Pomáhate im u nich doma?

Základnou zásadou Maďarska je, že pomoc treba poskytovať tam, kde je potrebná, a nie dovážať k nám cudzie problémy. Maďarský model je úspešný, pretože obmedzuje migračné toky na maďarských a európskych hraniciach a zároveň umožňuje miliónom ľudí bezpečne zostať vo svojej vlasti a mnohým ďalším sa vrátiť tam, odkiaľ odišli. Mnohé rodiny sa vrátili domov vďaka humanitárnej pomoci poskytnutej v rámci nášho programu. Napriek tomu, že náš model je úspešný – v porovnaní s nebezpečnou ideou podpory neuváženého prisťahovalectva – boli sme terčom mnohých útokov. Názor afrických cirkevných predstaviteľov je však pre nás dôležitejší ako kritika medzinárodného spoločenstva.

Poľsko a Chorvátsko nedávno spustili podobné programy na pomoc prenasledovaným kresťanom na Blízkom východe. To však nie je prípad západoeurópskych krajín…

Chcem objasniť jednu vec: neboli sme vôbec prví, ktorí začali s takýmto programom, pretože cirkvi ho realizovali už roky. Boli sme však priekopníkmi na vládnej úrovni a teraz sme radi, že tento príklad nasledujú Poľsko, Chorvátsko, ale aj Estónsko a Brazília, často v spolupráci s nami. Spojené štáty v čase Trumpovej administratívy iniciovali podobný program aj v Iraku. Žiaľ, je pravda, že západné vlády vo všeobecnosti si neosvojili náš prístup.

Ako to zdôvodňujú?

V niektorých prípadoch sa uprednostňuje podpora migrácie, v iných je dôvodom nesprávna predstava o neutralite. Alebo skôr politická korektnosť. Sú ľudia, ktorí nechcú podporovať kresťanské spoločenstvá, pretože si myslia, že tak budú vyzerať nestranne. Podporou kresťanov na Blízkom východe alebo v Afrike však podporujeme aj komunity, ktoré žijú spolu s kresťanmi. Dovoľte mi uviesť praktický príklad.

Prosím…

Pomáhame trom katolíckym nemocniciam v Sýrii. Iné vlády sa tomu vyhýbajú, pretože by to podľa nich nebolo politicky korektné. V týchto troch nemocniciach je však väčšina pacientov moslimov, pretože katolícki lekári a zdravotné sestry sa rozhodli liečiť všetkých, bez ohľadu na ich vieru. Tento projekt, ktorý sme financovali, pomohol nielen sýrskym kresťanom, ale vo všeobecnosti podporil mierové spolužitie medzi kresťanmi a moslimami. Tam, kde vládne takáto klíma, neexistuje extrémizmus. Moslimovia uzdravení v týchto nemocniciach sa stávajú svedkami toho, že na rozdiel od toho, čo hovoria extrémisti, katolíci nie sú ich konkurentmi.

Projekty, ako je tento, do ktorých sú zapojené aj miestne cirkvi, neobmedzujú medzinárodnosť humanitárnej intervencie, ale ju rozširujú. Kiež sa k nám pripojí čoraz viac vlád, ktoré teraz voči nám vystupujú, s cieľom zachovať mierové spolužitie komunít na Blízkom východe a v Afrike.

Pokiaľ ide o boj proti fundamentalizmu: môžete nám povedať o Vašom úsilí rehabilitovať jezídske ženy oslobodené od ISIS?

ISIS sa dopustil mnohých zločinov, z ktorých jeden z najhorších bol spáchaný na týchto ženách, ktoré boli unesené, roky držané v zajatí a nútené trpieť sexuálnym zneužívaním. Aj po oslobodení mnohé z nich roky trpia posttraumatickými syndrómami. Hungary Helps Program podporil zriadenie pekárne v blízkosti utečeneckého tábora v meste Khanke, nachádzajúcom sa v severosýrskej časti Kurdistanu. Osobne som toto miesto navštívil a musím povedať, že je úžasné vidieť, ako tieto ženy, ktoré prežili násilie teroristov, nachádzajú v pekárni možnosť odborne sa vzdelávať a následne začať pracovať. Vďaka tomuto projektu sa nielen naučia remeslu, ale získajú späť aj dôstojnosť, o ktorej si mysleli, že ju stratili kvôli utrpenému zneužívaniu.

Preklad z lanuovabq.it.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!