Ako uctievajú kresťania mučeníkov?


12. septembra 2020
  Pokladnica viery

My nestaviame mučeníkom nijaké chrámy, neustanovujeme nijakých kňazov ani obety, ani bohoslužby, lebo nie oni, ale ich Boh je naším Bohom. Uctievame ich pamiatku ako božích ľudí, ktorí až do svojej smrti bojovali za pravdu, aby po premožení falošného a vymysleného náboženstva zostalo zjavným pravé náboženstvo.  My svojich mučeníkov neuctievame božskými poctami ani ľudskými zločinmi ako pohani. Ani im neprinášame obety, ani nemeníme ich nedostatky na bohoslužbu.

Svätý Augustín – Boží štát