Ako sv. Filip Neri odolával útokom diabla

Branislav Krasnovský
2. júna 2020
  Cirkev

Svätý Filip z Neri niekoľko krát počas svojho života uviedol, že zažil útoky diabla. Diabol sa snažil svätého Filipa odrádzať od jeho práce, kládol mu do cesty všetky možné prekážky, rušil jeho sústredenosť, vyrušoval ho a snažil sa ho obrať o sily.

Svätý Filip z Neri uviedol, že diabol sa pokúsil útočiť na neho aj počas odpočinku, kedy sa snažil Filipa z Neri oslabiť hroznými snami. Svätý Filip však vždy vedel presne čo má urobiť. Okamžite zavolal na pomoc Kráľovnú nebies Pannu Máriu a diabol zmizol.

Svätý Filip z Neri uviedol, že diabol nenávidí Pannu Máriu, ktorá je dokonalým príkladom vernosti k Bohu a práve Panna Mária je tŕňom v diablových plánoch a narúša jeho pôsobenie. Svätý Filip z Neri niekoľko krát počas svojho života zvýraznil význam Panny Márie v boji proti diablovi. 

Panna Mária je absolútnou porážkou pekla a jeho plánov. Jej čistota a láska zvíťazila nad diablovou špinou a nenávisťou. Kto bude nasledovať Pannu Máriu a počúvať jej hlas, ten sa nemusí báť diabla a jeho útokov.

Svätý Filip z Neri /1515 -1595/ sa narodil v čase reformácie, v rannom detstve umrela jeho matka i súrodenci. Filip pochádzal z chudobných pomerov, v roku 1534 odišiel do Ríma, kde pracoval ako potulný učiteľ. Bol známy svojou veselosťou a dobrotou, v roku 1548 založil Bratstvo Najsvätejšej trojice, ktoré poskytovalo pomoc chudobných a ľuďom bez prostriedkov.

V roku 1551 sa stal kňazom, túžil odísť do Indie podobne ako František Xaverský, nakoniec sa ale rozhodol na odporučenie viacerých kňazov ostať v Taliansku a pomáhať najbiednejším ľuďom v Ríme. Darilo sa mu hriešnikov obrátiť k pokániu a prinavrátiť ich do lona Cirkvi. Úzko spolupracoval aj s ďalšími svätcami – Ignácom z Loyoly, Kamilom z Lellis či Františkom Saleským. Patrí k najobľúbenejším svätcom katolíckej Cirkvi. Posledné roky svojho života strávil ako pustovník vo svojej izbe, kanonizovaný bol v roku 1622. Jeho smrť oplakával celý Rím.