Ako skončia exkomunikovaní? - Christianitas

Ako skončia exkomunikovaní?


14. marca 2022
  Pokladnica viery

Ž. Čo sa dá povedať o exkomunikovaných? Stávajú sa aj oni účastní dobrých skutkov konaných veriacimi?

U. Preto sa im hovorí exkomunikovaní, lebo sú pozbavení spoločenstva so svätými a sú podobní vetvám odťatým zo stromu alebo údom odseknutým od tela, ktoré strácajú živiny prúdiace v rámci celku ostatných konárov, resp. častí tela. A aké následky má exkomunikácia, môžeš usúdiť podľa výroku – Cyprián: De Unitate Ecclesiae c. 6 (PL4/503): „Nemôže mať Boha za Otca ten, ktorý nechce mať Cirkev za Matku.

Ž. Je teda vylúčenie exkomunikovaných z Cirkvi podobné ako u židov a ostatných neveriacich?

U. Áno, ale s tým rozdielom – Hieronym: Comment. in Epist. ad Titum c. 3, v. 9,11 (PL26/594,598), že zatiaľ čo židia a Turci (moslimovia, pozn. red.) sú mimo Cirkvi, pretože nikdy do nej krstom nevstúpili, bludári, ktorí sú pokrstení, kvôli strate viery sú mimo nej, lebo od nej odišli vskutku dobrovoľne a stali sa vyhnancami. Z toho dôvodu im Cirkev ukladá rôzne pokuty, aby sa vrátili k pravej viere, od ktorej odpadli, tak ako pastier ovcu ujdenú z ovčinca palicou nabáda, aby sa vrátila späť. Ale exkomunikovaní, vzhľadom k tomu, že majú krst i vieru, sa takými stali ani nie sami od seba, ale nasilu boli vyhnaní, ako keď pastier oddeľuje prašivú ovcu od stáda, nechávajúc ju za korisť vlkom. Predsa však Cirkev exkomunikovaných nevyháňa so zámerom, aby navždy zostali vonku, ale aby sa kajali zo svojej neposlušnosti a takto ponížení prosili o návrat do Cirkvi, aby boli nanovo prijatí do náručia svojej Matky a do spoločenstva svätých.

Sv. Robert Bellarmin – Katechizmus


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

Prečo boli templári zničení? Prvé obete Revolúcie

Melchitská gréckokatolícka cirkev – byzantské slnko nad Tiberom

Asistovaná reprodukcia – Víťazstvo smrti nad životom (?)

Vyvoláva Cirkev pocit viny a zbavuje nás odchod z Cirkvi výčitiek svedomia? Na tieto i ďalšie otázky odpovedal P. Józef Augustyn SJ