Ako sa prispôsobiť zmenám a neistotám v ľudskom živote

Jozef Domin
15. mája 2020
  Spoločnosť

Pandémia koronavírusu  razantne narušila život spoločnosti a priniesla so sebou mnohé, nie práve najpríjemnejšie zmeny. Ľudia sa musia prispôsobiť novej realite, čo nemusí byť pre mnohých z nich práve najľahšie.

Pritom zmeny sú (aj keď si to možno neuvedomujeme) dôležitou súčasťou ľudského života. Deti rastú, rodičia starnú, ľudia sa rodia a umierajú. Kvôli vlastným rozhodnutiam alebo vonkajším faktorom menia ľudia svoju prácu, zmeny zdravotného stavu ovplyvňujú ľudský život rovnako ako nové vzťahy či priateľstvá.

Sociálne a globálne zmeny, nové technológie, geopolitické konflikty a katastrofy sú súčasťou ľudského života a niekedy ich zažijeme aj na vlastnej koži. V roku 2020 pandémia koronavírusu prekvapujúco zasiahla do nášho života, mnohým mohla ich životy vážne narušiť. Úmrtia blízkych, nezamestnanosť, nútená izolácia sa stali negatívnymi faktormi, s ktorými bol človek konfrontovaný. 

Človek by ale mal vedieť prijať neistoty ako bežnú súčasť života. Podľa toho, ako sú ľudia morálne a duchovne silní, sa dokážu prispôsobiť zmenám a prijať neistoty. Niektorí prijmú neistoty a problémy pomerne ľahko a rýchlo sa dokážu prispôsobiť novej realite. Iní sú frustrovaní, cítia sa ohrození, ale so situáciou sa zmieria, pretože nemajú na výber. Sú ale aj takí, ktorých zmeny vnútorne bolestne zasiahnu, takže musia nasadiť všetku svoju odvahu a vnútorné sily, aby získali opäť aspoň čiastočnú kontrolu nad svojimi životmi.

Súčasná dynamika zmien, ktorej sme svedkami, si vyžaduje kombináciu dvoch základných faktorov. Musíme si uvedomiť pripútanosť k našim kresťanským koreňom, objaviť a najmä rozvíjať v sebe schopnosť prijať neistoty. Ľudia nemôžu hľadieť do budúcnosti bez toho, aby neboli pevne zakorenení v minulosti. V ťažkých chvíľach by sme sa mali zamyslieť a problémy, ktoré nás frustrujú, by sme mali prijímať podobne ako ich kedysi prijal Abrahám, ktorému Boh narušil celý jeho dovtedajší život (Gen 12, 1): Tu Pán povedal Abramovi: „Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem.

Musíme si uvedomiť, že keď sa náhle zmení spôsob nášho života, prídeme o prácu, začneme novú kariéru, ochorieme, začneme nový vzťah, máme zdravotné problémy alebo stratíme niekoho blízkeho, nikdy nie sme sami, ale vždy je s nami Boh, ktorý je pre nás oporou a pomocou a ktorý nám poskytuje pomocnú ruku. Stačí sa po Božej ruke len natiahnuť a s láskou ju prijať.

Práve Boh by mal byť pre nás kresťanov tou najväčšou zárukou, že sa dokážeme s negatívami a neistotami bežného života vyrovnať.