Ako prežívať pôst? II. – Odovzdanosť do Božej vôle - Christianitas

Ako prežívať pôst? II. – Odovzdanosť do Božej vôle

vdp. Ľubomír Urbančok
25. februára 2021
  Cirkev  

Milovaní bratia a sestry !

Predvčerom sme spoločne rozjímali vo svätom evanjeliu nad modlitbou Pána. Tu sme si uvedomili, aký má mať rozmer naše prežívanie pôstneho obdobia skrze náš život modlitby. Má to byť živý vzťah s Bohom, ktorý je naším Otcom.

Včera nám liturgia predložila ďalší aspekt prežívania pôstneho obdobia, ktorým je pokánie. Boh sa zmiloval nad obyvateľmi mesta Ninive, pretože vypočuli výzvu Jonáša, aby konali pokánie za svoje skutky. Tu sme si uvedomili, aká je táto výzva aktuálna práve dnes, v čase, ktorý prežívame.

Dnes nám Cirkev predkladá ako tretí motív nášho postoja v tomto pôstnom období odovzdanosť do Božej vôle.

Ester volá k Bohu, pretože sa tak naučila z dejín svojich predkov, že všetka ľudská existencia je v Božích rukách. Keďže sa ocitla v nebezpečí, prihovára sa v modlitbe za seba i svoj národ, aby ich Boh zachránil.

Ježiš v evanjeliu poukazuje na ten istý postoj, ktorý nám ukázala Ester. Nemusíme sa z ničoho strachovať, pretože sa o nás stará náš Otec, ktorý je na nebesiach.

Keď dnes počúvame o stúpajúcom počte samovrážd, či o ľuďoch, ktorí upadajú do depresie, čítania dnešnej liturgie nás nemôžu nechať indiferentnými.

Našou odpoveďou, skrze náš osobný vzťah k Bohu, ktorý je naším Otcom, je dôverná modlitba odovzdanosti. Nie je náhodou, že práve v dnešnej dobe je veľkým balzamom pre dušu mnohým ľuďom modlitba známeho Svätca z Neapola – Dona Dolinda Ruotola, ktorá je u nás nazývaná aj modlitbou odovzdanosti.

Na obálke jedného starého vydania tejto modlitby vidíme ľudské ruky, na ktorých pokojne spočíva malé dieťa. Autor tohto obrázka dokonale vystihol podstatu tejto modlitby.

V spisoch Dona Dolinda nájdeme nasledovné vysvetlenie Ježiša, ohľadom potreby našej odovzdanosti:

Schodmi do neba je Moja vôľa. Cesta ako dosiahnuť Moju vôľu je odovzdanosť a úplná dôvera v malých veciach. Cestou dôvery je myslieť málo na to, čo sa stalo alebo na to, čo sa môže stať. Aký má zmysel myslieť na minulosť, ktorá sa už pominula? Aký má zmysel myslieť na budúcnosť, ktorá nezávisí od nás? Spočiňte vo mne a vykonávajte s vernosťou všetky svoje povinnosti. Robte všetko, čo je vo vašich silách vtedy, keď máte konať. Hľa, toto je tajomstvo vnútorného pokoja a zdroj horlivosti pre dušu. Neexistuje horlivosť, ktorá nemá svoj základ v pokoji a nie je pokoj, ktorý by nespočíval v úplnom odovzdaní sa Mne.“ [1]

Bratia a sestry!

Zoberme si do rúk túto hlbokú modlitbu Dona Dolinda a rozjímajme o nej aj v tomto pôstnom období. Môžeme tak robiť znova a znova zastavujúc sa nad významom každého slova a tak sa dať na cestu, v škole odovzdanosti, do Božej vôle.

Nech nám vyprosí túto milosť tá, ktorá bola najviac odovzdaná do Božích rúk – Preblahoslavená Mária, aby sme každý deň mohli rásť v dôvere v Bohu a odovzdanosti do Jeho vôle. Amen

[1] Grazia Ruotolo con Luciano Regolo, Gesú, pensaci tu, Edizioni Ares, 2020, ed. Kindle


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!