Ako bude prebiehať pompézna debata o EÚ na Slovensku? Čo si predstavujú lídri pod diskusiou bez tabu?

Branislav Michalka
29. marca 2021
  Spoločnosť  

pokračovanie I. častiEÚ ohlásila celoeurópskukonferenciu a debatu o svojej budúcnosti. Lídri tvrdia, že žiadna téma nebude tabu

Čo považuje EÚ za tabuizované témy?

Čo však rozumejú naši bruselskí vládcovia pod tabuizovanými témami? Sú to napríklad otázky týkajúce sa kresťanských koreňov Európy a ich garancia, alebo téma trestu smrti, či odmietanie gender ideológie? Je to snáď téma vymierania európskej populácie, odmietania potratov či homosexuálnych sobášov? Skutočne sa budú môcť občania EÚ domáhať zmien a reforiem aj v týchto oblastiach? Bez tabu a zákazov?

Zaiste nie. Ak by sa vo svojej naivite o niečo také vôbec pokúsili, tak by boli najprv upozornení, že debata sa nemôže týkať ľudských práv a keďže sú ľudské práva dnes tak široké, že im konca kraja nevidno, určite by sa aj ich požiadavky týchto práv dotýkali. Pokiaľ by to nechceli pochopiť, budú označení za extrémistov, prípadne fašistov a bude po diskusii.

Je však zrejmé, že nejaké tabu únia určite potrebuje povaliť. To už akosi vyplýva z ich revolučnej a neomarxistickej podstaty, ktorá je hlboko zakorenená v romantickom klišé vzbury proti pravidlám. Táto obsesia u revolucionárov pretrváva aj potom, keď sa už stanú súčasťou etablovanej moci a šikanujú ľudí svojimi zákazmi a príkazmi. Revolučná sentimentalita ich neustále núti vnímať samých seba ako prometeovských zlodejov ohňa, svetla a slobody, aj keď sú už tyranmi. Preto sa sústredia na tie „tabu“, ktoré svojou revolúciou zničili, ktoré už dávno neplatia a nemajú žiadnu reálnu moc. V prípade eurohujerov to teraz budú zvyšky kresťanských a tradičných princípov, ktoré budú s revolučnou „odvahou“ v nastupujúcich diskusiách búrať. Čiže, pokiaľ ste si mysleli, že v novej krásnej Európe sú ešte nejaké tabu týkajúce sa zvrátenosti, úchylnosti, šikanovania, regulovania, byrokratizmu a deštrukcie tradičného sveta, tak buďte bez obáv a spoľahnite sa na pána Costu a jeho kolegov. Určite zabezpečí, že nebudú.

A aby to nebolo s tou diskusiou také nejednoznačné, tak Európsky parlament navrhol zriadiť niekoľko tematických fór so zástupcami občanov. Čiže, témy budú dopredu určené. A tí zástupcovia obyvateľov? Tých predsa poznáme, sú to naši milí poslanci, odborníci a mimovládne organizácie. Tí nás predsa reprezentujú už dávno, tak prečo by nás rovnako dobre nereprezentovali aj v tejto netabuizovanej diskusii? Na každej z akcií by sa malo zúčastniť podľa europarlamentu 200 až 300 občanov, a teraz pozor, z každého štátu najmenej – traja. Tak môžete hádať, kto tam asi pôjde diskutovať. Zástupcovia občanov budú následne diskutovať o záveroch týchto stretnutí na plenárnom zasadnutí konferencie s poslancami EP, so zástupcami národných parlamentov, ministrami Rady EÚ, podpredsedami Eurokomisie a zástupcami iných inštitúcií, orgánov a sociálnych partnerov EÚ. Už teraz sa môžeme tešiť, ako tam padnú všetky euro-tabu.

David Sassoli dokonca špecifikoval témy, ktoré naznačujú, že jediné tabu, ktoré chce EÚ zrušiť, je zrejme tabu ohľadom ešte väčšej centralizácie a unifikácie európskeho zväzu: „Niekoľko otázok, ktoré treba prediskutovať, sú už jasné: právo iniciatívy Európskeho parlamentu, zabezpečenie efektívneho fungovania systému špicenkandidátov, nadnárodné volebné zoznamy, reformovanie rozhodovacieho procesu v Rade EÚ a celoeurópske volebné právo.“ Skrátka efektívne zrušenie štátnej suverenity členských štátov. Avšak prílišná otvorenosť škodí a tak Sassoli rýchlo dodáva: „Nesmieme to však vopred určovať, musíme byť otvorení novým myšlienkam a novým nápadom od ľudí z celej Európy, aby sme zaistili, že Únia bude slúžiť záujmom všetkých.“ Zaiste, v EÚ nikto nič dopredu neurčuje, to nám je všetkým dokonale jasné a preto to David Sassoli ani nemusí zdôrazňovať.

Slovensko opäť na čele euro-peletónu V4?

Ako sa už stalo dobrým zvykom, úlohu najväčšieho trubiroha a eurohujera zo štátov V4 pravdepodobne opäť prevezme Slovensko. Nadšenie je nehatané, radosť primeraná, lojálnosť ukážková. Oponenti odsunutí na okraj a, úmerne závažnosti diskusie, zdémonizovaní.

Už to, že slovenská europoslankyňa Monika Beňova je kvestorkou a teda členkou širšieho vedenia EP, nám dáva možnosť privítať, aby sme sa tak vyjadrili, „uznesenia posledného zjazdu“ s radosťou a nádejou. Spolu s ňou súhlasili s reformami už zreformovanej únie takmer všetci slovenskí europoslanci. „Zmeny sa môžu týkať napríklad fungovania európskych inštitúcií, stanovenia nových politických priorít, otvorená môže byť aj prípadná úprava platných európskych zmlúv,“ uviedla Beňová.

A čo na to poslanec Šimečka z liberálnej frakcie Obnovme Európu? „Cieľom konferencie je dať príležitosť každému, kto má záujem, aby jeho hlas zaznel a bol vypočutý v debatách o demokratickej reforme EÚ a jej politikách. Lebo Európska únia nie je niečo vzdialené a cudzie, ale náš spoločný projekt.“ Aha, dostávame sa už bližšie k poznaniu – pripustení budú len tí, čo majú záujem o demokratickú reformu. A čo je to demokratická reforma, o tom už EÚ rozhodla dávno. Je to taká reforma, ktorá neohrozuje už prijaté ľudskoprávne normy.

Proti uzneseniu boli zo slovenských poslancov práve takí kverulanti, ktorí by v demokratickej diskusii po správnosti nemali čo hľadať a ktorí si to nakoniec svojím správaním zaiste ani nezaslúžia: extrémisti z ĽSNS a Eugen Jurzyca z SaS.

Zato priamo na Slovensku sa už trasú všetky štátne chocholy od očakávanej diskusnej rozkoše. Slovenská vláda sa na konferenciu pripravovala už minulý rok. Finálnu koncepciu však schválila až na rokovaní 3. marca. Ráta so slávnostnou ceremóniou na Deň Európy, teda 9. mája, v Banskej Bystrici. Výborne, peňazí je dosť, bude sa opäť oslavovať, manifestovať a májovať.

Vytvoril sa aj projekt #MySmeEÚ, ktorý má zrejme navodiť atmosféru ľudovosti celého európskeho projektu. Otázne je, koľko táto atmosféra bude stáť zo štátneho rozpočtu, a teda daňových poplatníkov. Škála podujatí bude pestrá:

Ťažiskom budú verejné podujatia – napr. outdoorové koncerty k dňu Európy, aktivity smerom k študentom a pedagógom – diskusie so študentmi vysokých škôl a vzdelávanie o EÚ na základných a stredných školách, diskusné podujatia a stretnutia v regiónoch, prípadne turné EÚ autobusom / vlakom po slovenských obciach. Predpokladáme, že v rámci Konferencie o budúcnosti Európy v jej „bruselskom formáte“ budú realizované aj podujatia v SR.“ Navrhoval by som názov – Autobus / vlak slobody.

Že pôjde o vyhranenú propagandistickú akciu, o tom svedčia aj vládne inštrukcie, ktoré sa chcú zamerať predovšetkým na mládež, večný to cieľ všetkých sekulárnych ideológií, nehynúci zdroj naivity a obeť prvoplánovej manipulácie. Že pôjde, skôr než o diskusiu, viac-menej o politické školenie ako za socializmu, o tom svedčí nasledujúca pasáž z vládneho dokumentu:

Vzhľadom k tomu, že mladí ľudia majú byť významnou cieľovou skupinou, bude nutné klásť dôraz na usporiadanie rôznorodých podujatí na školách. Základným pilierom outreachových aktivít tak budú diskusie na základných, stredných a vysokých školách po celom Slovensku za účasti reprezentantov hlavných aktérov a partnerov, prípadne ďalších zahraničných hostí. Osobitná pozornosť by však mala byť venovaná študentom pedagogických fakúlt, aby budúci učitelia boli pripravení čeliť súčasným hrozbám ako napr. vlna dezinformácií o EÚ.“

Potom bude v polovici roku 2021 konferencia pokračovať v Košiciach, aby nakoniec v roku 2022 spolu s celoeurópskou konferenciou, v Bratislave úspešne zavŕšila svoj priebeh. Nad konferenciou na Slovensku prevzali patronát predseda vlády, prezidentka aj predseda parlamentu.

Vládny dokument k očakávanému diskusnému candrbálu páli z frazeologických kanónov ako za starých dobrých čias:

…budovaní mieru a podpore demokracie, ekonomickom rozmachu a znižovaní regionálnych rozdielov naprieč kontinentom. … zasadzuje sa za dodržiavanie demokratických princípov a právneho štátu vo všetkých členských krajinách EÚ … miera súhlasu s členstvom v EÚ ide ruka v ruke so silným presvedčením, že krajiny EÚ celkovo profitujú z toho, že sú jej súčasťou… EÚ pre Slovákov znamená najmä slobodu cestovania, štúdia a práce kdekoľvek v EÚ.“

A pokračuje turné po školách… Mládež, ty´s držiteľkou rána:

Špecifický záujem budú vyžadovať základné a stredné školy, kde bude zámerom vzdelávať nielen žiakov a študentov, ale aj učiteľov o fungovaní EÚ. Cieľom takýchto diskusií by nemala byť len osveta, ale zároveň aj vytvorenie základov a metodických odporúčaní pre projekt reformy vo vzdelávacom procese, za účelom prehĺbenia európskej identity na Slovensku ako aj zefektívnenie systému výučby o EÚ na základných a stredných školách v rámci predmetu občianskej náuky a dejepisu (prípadne iných predmetov podľa zamerania SOŠ).“ Takže toto sú tie diskusie „bez tabu“.

Diskusia na Slovensku bude prebiehať podobne ako v bruselskom centre: stretávať sa majú odborníci, zástupcovia biznisu a samozrejme mimovládneho tretieho sektora. Vytvorí sa dokonca Národný konvent o EÚ, podobne ako za Francúzskej revolúcie. Zostáva dúfať, že nevyšle nejakú trestnú ideologickú výpravu na tmársku Oravu alebo Kysuce, ako do Vendée. No a témy? Tie sú tiež dané: zdravotníctvo, veda, konkurencieschopnosť, migrácia, právny štát, energetika, poľnohospodárstvo, či regionálna spolupráca. Podnetné a neošúchané.

To si zase všetci pekne bez toho tabu na Slovensku podiskutujeme. Napokon, ako vždy v Európskej únii. Popritom si môžeme nájsť čas odpovedať na otázku prečo to všetko EÚ robí a čo tým sleduje. Robí to preto, lebo chce väčšiu unifikáciu a kontrolu obyvateľstva EÚ, viac právomocí do Bruselu, menej národnej suverenity a určite posilniť jednu zásadnú vec – tabu o tom, že Európska únia ako taká, nemôže byť predmetom žiadnej diskusie.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!