Aj v tomto roku sa uskutoční Extrémna krížová cesta Zborov – Bardejov


20. februára 2021
  Krátke správy - Cirkev

Podobne ako minulý rok, aj v tomto roku sa uskutoční na východe Slovenska akcia Extrémna krížová cesta Zborov – Bardejov. Bude to už štvrtý krát, čo sa uskutoční extrémna krížová cesta v tejto lokalite. Ako uvádza facebooková stránka1, ktorá o tejto forme vyjadrenia zbožnosti a úcte k utrpeniu Nášho Pána informuje: „Extrémna Krížová Cesta nie je žiadna organizovaná akcia ani žiadne spoločenské podujatie, ale len výzva v možnosť prežiť stretnutie s Bohom. … Je to osobná forma duchovného cvičenia a nemusí sa uskutočniť len v pôstnom období, ale aj hocikedy počas roka. V tme, v tichu, v osamote, veľakrát v nepriaznivom počasí prejsť trasu min. 40km, kde človek prechádza 14 zastavení.

Avšak aktualita tejto formy duchovného cvičenia je zrejmá práve v pôstnom období, a preto je na 19. marec 2021 ohlásené spoločné absolvovanie tejto krížovej cesty pre všetkých, ktorí by o to mali záujem.

Ohľadom pandemických opatrení sa na stránke uvádza: „Čo sa týka pandemických opatrení, tak sú dodržané všetky potrebné opatrenia. /pohyb v prírode vo vlastnom okrese – bez testu, účastníci z iných okresov – s testom, odstupy väčšie ako v Kauflande – takže budú minimálne 50 metrov a to aj tak s rúškom, od 1:00 – do rána do 5:00 možný voľný pohyb kdekoľvek/.“

Krížová cesta bude mať dve trasy. Prvá je zasvätená bl. Titusovi Zemanovi, kňazovi a mučeníkovi komunistických lágrov. Má dĺžku 30,5 km a prevýšenie je 852 m. Druhá trasa je zasvätená sv. Don Boscovi a je náročnejšia ako prvá trasa. Má dĺžku 42,5 km a prevýšenie 1065 m.

Akcia sa začína o 18:00 hod. pred kostolom sv. Margity v Zborove.

Autorom nápadu Extrémnej krížovej cesty je poľský kňaz Jacek Wiosna a prvýkrát sa táto forma zbožnosti konala v roku 2009. V roku 2019 sa už konala v 25 štátoch, 400 mestách, mala 822 trás a okolo 80 000 účastníkov. Krížová cesta má presné pravidlá, ktoré sa dodržiavajú na celom svete.

Pre menej zdatných záujemcov o absolvovanie tejto krížovej cesty, pripravili organizátori na druhý deň, 20. marca, kratšiu trasu, zasvätenú bl. Zdenke Schelligovej. Tá bude mať len 12 km a začne sa o 14:00 hod., tiež pri kostole sv. Margity v Zborove.

BM

1 https://www.facebook.com/ extremnakrizovacesta.zborov.bardejov

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!