Abbé Guy Pagès: Skutočná pravda o islame. Vo Francúzsku sú zneuctené priemerne dva kostoly každý deň - Christianitas

Abbé Guy Pagès: Skutočná pravda o islame. Vo Francúzsku sú zneuctené priemerne dva kostoly každý deň

Branislav Krasnovský
21. decembra 2020
  História  

Abbé Guy Pagès žije vo Francúzsku, je kňazom parížskej diecézy a dlhú dobu žil a evanjelizoval vo francúzskom Džibuti vo východnej Afrike. Je odborníkom na vzťahy medzi kresťanmi a moslimami, o tejto téme napísal niekoľko kníh, tá zatiaľ posledná sa volá „Interroger l’Islam – Mille et Une Questions à poser aux Musulmans“ (Vypočuj islam – tisíc otázok pre moslimov). Okrem toho je známy aj ako kňaz, ktorému sa podarilo konvertovať na kresťanstvo približne 200 moslimov, čo vyvoláva zúrivosť medzi islamistickými radikálmi, ktorí sa abbému Guyovi Pagèsovi vyhrážajú zavraždením.

Prejavy abbého Guya Pagèsa o islame sú pozorne sledované nielen vo Francúzsku. Niekoľkokrát vystúpil aj na pôde OBSE (Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe) či ODIHR (Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva), kde s nepríjemnou priamočiarosťou hovorí o tom, ako rôzni liberáli propagujú náboženský synkretizmus za každú cenu, čím „ignorujú skutočnú pravdu o islame“ a odmietajú akceptovať antikresťanské vyhlásenia, ktoré majú svoj pôvod v Koráne (Nech Alah zabije kresťanov Korán 9.30). Liberáli a náboženskí synkretisti sa okrem toho tvária tak, akoby neexistovala Al-Káida ani Islamský štát a akoby tieto organizácie nepožadovali od svojich súvercov, moslimov zabíjať kresťanov vo všetkých moslimských krajinách.

Liberáli odmietajú akceptovať skutočnosť, že islamskí teroristi útočia na kostoly a kresťanov v Afrike a na Blízkom východe. Kresťanov vraždia alebo nútia konvertovať na islam a rovnako útočia na všetko, čo im pripomína Západ. Z takmer 2869 škôl v Burkine Faso bolo už 1110 škôl zatvorených kvôli džihádu, ktorý si neželá vzdelaných ľudí a budúcnosť školstva vidí v islamistických školách úzko prepojených s radikálnymi mešitami. Liberáli odmietajú akceptovať skutočnosť, že násilie voči kresťanom v moslimských krajinách má v prvom rade náboženskú motiváciu a až druhotne politickú, či ekonomickú príčinu. Toto zámerné prižmurovanie očí nad islamským terorom umožňuje džihádu v súčasnosti rýchlo sa šíriť v Európe, kde islamskí teroristi začínajú čoraz otvorenejšie viesť vojnu proti kresťanstvu. Zločiny, vraždy, násilnosti, vandalské útoky na kostoly, sochy a znesväcovanie cintorínov sú na dennom poriadku.

Abbé Guy Pagès

Vo Francúzsku sú zneuctené priemerne dva kostoly každý deň. Francúzske úrady a média takmer vo všetkých prípadoch kryjú identitu útočníkov alebo týchto útočníkov tlač tzv. hlavného prúdu prezentuje ako nevyvážené osoby, ktoré treba skôr ľutovať ako súdiť. Liberálni novinári zároveň obviňujú z nenávisti a rasizmu tých, ktorí identitu útočníkov odhaľujú a poukazujú na skutočnosť, že útočníci sú súčasťou islamskej komunity. Radikálni imámovia vo Francúzsku volajú každý deň po útokoch na kresťanov a proti Cirkvi. Tieto útoky sa skončia až vtedy, keď bude kresťanstvo zničené a jediným náboženstvom sa stane islam. V niektorých islamských mešitách zámerne formujú radikálnych mladých moslimov, ktorých vedú ku genocíde kresťanov a kresťanofóbia, ktorá sa z mešít šíri, je dokladom rastúcej predgenocídnej mentality. Predgenocídna mentalita je pojem, ktorý má veľmi mrazivý význam a je dôkazom skutočnosti, že európske obyvateľstvo bude v blízkej budúcnosti naozaj trpieť.

Abbé Guy Pagès upozorňuje na slová chaldejského katolíckeho arcibiskupa monsignora Nona z Mosulu, ktorý prežil v rokoch 2014 a 2015 niekoľko mesiacov v oblastiach, kde sa zmocnili vlády fanatickí teroristi z Islamského štátu. Mons. Nona vystríha Európanov pred zatváraním očí voči rastúcemu moslimskému násiliu proti kresťanom. „Naše utrpenie na Blízkom východe je len predohrou k utrpeniu, ktoré postihne v blízkej budúcnosti aj kresťanov na Západe. Myslíte si, že všetci ľudia sú si rovní a neuvedomujete si, že v očiach moslimov si nie sú všetci ľudia rovní. Aj ženy sú v myslení moslimov menejcenné v porovnaní s mužmi a kresťania sú považovaní za zlo. Európa je vo vážnom nebezpečenstve a ak neprijme rázne a odvážne opatrenia, tak sa samotní Európania stanú obeťou nepriateľa, ktorého doma niekoľko desaťročí hostili. Ak mi neveríte, pozrite si, čo sa deje na Balkáne. Musíte naliehavo prijať rázne a odvážne rozhodnutia.“

Pre abbého Guya Pagèsa je výzva jasná. Svoju cestu vidí v evanjelizácii moslimov a v snahe priviesť ich ku Kristovi. Podľa abbého Guya Pagèsa je jeho technika jednoduchá a je overená úspešnou konverziou niekoľko desiatok moslimov na kresťanstvo. Abbé Guy Pagès kladie moslimom otázky, ktoré ich nútia rozmýšľať o tom, prečo sú moslimami. Rozum je podľa abbého Guya Pagèsa tým, čo máme s moslimami spoločné a existuje pomerne veľká časť rozumných moslimov, ktorí nie sú fanatickými islamistami. Šíitskí moslimovia vychádzajú s kresťanmi pomerne dobre aj na Blízkom východe a v Sýrii bojovali na Asadovej strane šíiti a kresťania spoločne proti sunnitským teroristom podporovaným Saudmi.

Abbé Guy Pagès vníma ako problém aj neochotu kresťanov komunikovať s moslimami, kresťanskú vlažnosť vo viere a kresťanský strach z moslimov, čo nahráva práve militantným moslimským zoskupeniam.

Bohužiaľ, väčšina kresťanov presiaknutých relativizmom už nechce byť Kristovou vôňou v intenciách 2 Kor 2,14–17: „14 Ale vďaka Bohu, ktorý nám vždy dáva víťazstvo v Kristovi a našim prostredníctvom zjavuje na každom mieste vôňu jeho poznania. 15 Lebo sme Kristovou ľúbeznou vôňou pre Boha uprostred tých, čo sú na ceste spásy, i tých, čo idú do záhuby. 16 Jedným vôňou smrti na smrť, druhým vôňou života pre život. Ale kto je na to súci? 17 Nie sme ako mnohí, čo falšujú Božie slovo, ale hovoríme úplne ako z Boha a pred Bohom v Kristovi.“

Abbé Guy Pagès uvádza, že mnohí Európania majú dnes strach pred terorom radikálneho islamu. Netreba zabúdať, že islamskí radikáli existujú len kvôli strachu, ktorý šíria, a pomocou ktorého si podrobujú nielen nepriateľov islamu, ale udržiavajú poslušnosť aj moslimského obyvateľstva. Nie všetci moslimovia sú fanatici a nie všetci moslimovia sa stotožňujú s terorom a fanatickými predstavami sunnitských vahhábistov a saláfistov. Šíiti vedú so sunnitami náboženské vojny už po stáročia, túto skutočnosť však väčšina Európanov nepozná, a tak sú často relevantným obrazom v ich mysli o moslimoch a koráne len slová ako asasín, džihád, hárem, jatagan, Mauri, Saracéni, terorizmus, čo určite nevyvoláva príjemné rozpoloženie mysle. Strach z islamu dnes ochromuje západnú civilizáciu. Rusi sa naučili s islamom koexistovať v minulosti a v posledných desaťročiach prinútili aj moslimských Čečencov, jeden z najbojovnejších kaukazských národov, dodržiavať ruské zákony a rešpektovať pravoslávnych kresťanov.

Abbé Guy Pagès študoval Korán podrobne a pozná ho pomerne veľmi dobre. Jeho argumenty nie sú založené na slniečkárskom, či liberálnom synkretizme, hovorí overené fakty, ktoré sa liberálom len veľmi ťažko akceptujú. „Korán (Korán 7.43, 15.47) hovorí moslimom, že do raja sa dostanú len vtedy, keď Alah odstráni nenávisť z ich sŕdc. V podobnom duchu sa vyjadruje aj náš Pán Ježiš Kristus, ktorý nás učí, že milovať máme aj našich nepriateľov, ako hovorí sv. Matúš Mt 5,44: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú.“

Je však veľmi ťažké mať dobré srdce a dobrú vôľu voči tým, ktorí nás nenávidia a ohrozujú na živote a permanentne útočia na kresťanské hodnoty a symboly. Abbé Guy Pagès poukázal aj na tú skutočnosť, že dnes sme sa na rozdiel od dôb blahoslaveného pápeža Urbana V. alebo svätého Bernarda z Clairvaux ocitli v čase, kedy veľká časť vysokého katolíckeho kléru vychádza až neprezieravo v ústrety islamu. Dokonca pápež a kardináli sú schopní tvrdiť a napísať, že skutočný islam a správna interpretácia Koránu sú proti akémukoľvek násiliu. Slepota, ktorá v týchto kruhoch existuje, je taká obrovská, že namiesto toho, aby pripravovali kresťanov na evanjelizáciu moslimov, tlačia veriacich k tomu, aby vítali islam.

Abbé Guy Pagès si preto kladie otázku: „Čo sa stalo s Cirkvou? Ako sa kresťania nemôžu cítiť slabí, mať pocit, že sú zradení, keď mnohí biskupi a pápež tvrdia, že máme nielenže pokorne a ticho prijímať prejavy islamizácie našej spoločnosti, ale navyše prirodzené snahy o odmietanie islamizácie, prípadne snahy o evanjelizáciu moslimov sú hodnotené ako prejavy islamofóbie a rasizmu a sú zo strany liberálnych cirkevných predstaviteľov perzekvované?“

Podľa abbého Guya Pagèsa Európa podlieha islamu, pretože sa ľudia nechali zastrašiť a elity – či už politické alebo náboženské – nás tlačia do kúta. Sloboda prejavu sa už nerešpektuje, resp. v súvislosti so slobodou prejavu sa presadzuje dvojitý meter, kritika islamu je mnohokrát neprípustná. A v samotnej Cirkvi sa dáva prednosť tolerantnosti pred pravdou, pravda a Kristove slová sa vo vzťahu k islamu jednoducho už dnes nenosia. Obavy z toho, že by sme mohli moslimov uraziť našimi názormi nie je namieste, najmä nie vtedy, keď islamisti dennodenne útočia na kresťanské symboly a chrámy. Tí, čo za každú cenu hľadajú v islame dobro, by nemali zabúdať na Matúša 7,18: „Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.“

Abbé Guy Pagès je neohrozený francúzsky kňaz, ktorý sa naučil žiť v tieni smrti. Islamskí radikáli sa mu pomerne často vyhrážajú smrťou. Abbé Guy Pagès sa však zveril do Božích rúk. Je inšpirujúce čítať o odvahe a názoroch abbého Guya Pagèsa, ktorý je prirodzenou autoritou v radoch francúzskych katolíkov a pomáha všetkým, ktorí sa zaujímajú o islam a moslimov, jasne pochopiť skutočne zásadnú úlohu, ktorú môžeme ako kresťania vo vzťahu k islamu zaujať.

PODPORTE NÁS! Pomôže nám každé EURO! Spoločnými silami prebuďme svedomie Slovenska, bojujme za Vieru a hodnoty kresťanskej civilizácie. Bez Vás Christianitas.sk nezvládneme financovať. Ďakujeme!

Bankové spojenie: SK7765000000000020594299

Najnovšie články

Prečo boli templári zničení? Prvé obete Revolúcie

Melchitská gréckokatolícka cirkev – byzantské slnko nad Tiberom

Asistovaná reprodukcia – Víťazstvo smrti nad životom (?)

Vyvoláva Cirkev pocit viny a zbavuje nás odchod z Cirkvi výčitiek svedomia? Na tieto i ďalšie otázky odpovedal P. Józef Augustyn SJ