7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, 7. deň, posledný - Christianitas

7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, 7. deň, posledný

vdp. Radovan Rajčák a vdp. Ľubomír Urbančok
19. marca 2022
  Cirkev Podcasty


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Posledný deň rozjímania nad životom sv. Jozefa vedie sv. Alfonz náš pohľad do neba. Akej veľkej slávy sa dostalo sv. Jozefovi, ktorého už tu na zemi Duch Svätý vo Sv. Písme označuje ako spravodlivého!

Sv. Patriarcha mal všetky čnosti, ktorých je len človek schopný, žil v neustálej modlitbe – čo iné je rozhovor s Ježišom a Máriou? Kristus hovorí, že veľkú odmenu dostane ten, kto podá chudákovi čo i len pohár vody z lásky k nemu. Akú veľkú odmenu teda dosiahol sv. Jozef, ktorý chránil, živil, odieval a na rukách nosil Božské Slovo so všetkou svojou láskou?

Teraz v nebi oroduje mocným príhovorom za nás, ktorí sme údmi tajomného tela Ježiša Krista, po Panne Márii prevyšuje všetkých svätých zásluhami a milosťami. Kto sa k nemu utieka, má istotu, že ho tento mocný ochranca neodmietne a vyprosí mu všetko, čo potrebuje pre spásu. Veď Kristus neodmietne prosby tohto, koho tak vrúcne miloval a poslúchal.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!