7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, deň 6. - Christianitas

7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, deň 6.

vdp. Ľubomír Urbančok
17. marca 2021
  Podcasty  

V šiestom dni rozjímaní nad životom sv. Jozefa nám ukazuje sv. Alfonz blaženú smrť patriarchu v náručí svojho Božského Syna a svojej snúbenice Panny Márie. Aké hlboko radostné boli tieto chvíle, napriek smutnému krátkemu lúčeniu! Veď si nemožno predstaviť svätejšiu a pokojnejšiu smrť, ako bola tá Jozefova.

Tu na zemi zatváral oči s pohľadom na Vtelené Slovo, aby ich po prechode do nebeskej vlasti zase otvoril, kontemplujúc odhalené tajomstvo Najsvätejšej Trojice a jej odvekého plánu stvorenia a vykúpenia.

Cirkev teda právom sv. Patriarchu uctieva ako patróna dobrej smrti. Zverme sa jeho orodovaniu, pretože nemôže byť zatratený ten, kto sa spoliehal na pestúna a pozemského ochrancu samotného Božieho Slova. Kristus, ktorý nás príde súdiť, neodmietne príhovor tohto, ktorého tak vrúcne miluje a ktorý ho prosí za dušu svojho ctiteľa.