7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, deň 5. - Christianitas

7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, deň 5.

vdp. Ľubomír Urbančok
16. marca 2021
  Podcasty  

V tomto piatom dni rozjímania sv. Alfonz opisuje najčistejšou lásku, ktorou miloval svätý patriarcha Jozef svoju snúbenicu a Božské dieťa, Ježiša. Ako vrúcne ho milovala Panna Mária a akú veľkú lásku mu preukazoval Ježiš, ktorý mu bol dokonale poslušný pri každodenných povinnostiach a pomoci, ktorú mu v nich preukazoval. Sv. Jozef s veľkou pokorou a učenlivosťou napodobňoval všetky čnosti, v ktorých mu bol jeho Božský Syn príkladom.

Láska najdokonalejšieho človeka – Márie a vteleného Boha – Ježiša, napĺňala jeho spravodlivé srdce blaženosťou a pomáhala mu prekonávať všetky starosti s pokojom a odovzdanosťou do Božej vôle.

Táto láska v ňom roznecovala vždy väčšiu a väčšiu túžbu po poznávaní svätosti Krista a bola ochranou pred zovšednením.