7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, deň 4. - Christianitas

7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, deň 4.

vdp. Ľubomír Urbančok
15. marca 2021
  Podcasty  

Štvrtý deň rozjímaní nad životom sv. Jozefa nás sv. Alfonz vedie do požehnaného nazaretského domčeka, kde môžeme vidieť dokonalú harmóniu a súlad, ktorý tam medzi členmi sv. Rodiny panuje.

Sv. Jozef sa nestaral o nič iné viac, ako o prejavy zbožnej pozornosti a lásky voči Božskému Synovi. Predsa nás však upozorňuje na veľkú bolesť prečistého Jozefovho srdca i nepoškvrneného srdca Panny Márie, keď čítali z Božieho slova o utrpení Božieho služobníka, ktorý vykúpi svet. Obaja chápali, že toto je poslanie Ježiša.

V týchto chvíľach, znova a znova, obaja – sv. Jozef aj Preblahoslavená Panna Mária, odovzdávali všetko do Božej vôle a už dopredu sa zjednocovali s vykupiteľským utrpením ich Syna. Všetky svoje bôle povstávajúce z čítania svätých písem spájali s Božskou prozreteľnosťou, ktorá sa vo svojej večnej múdrosti rozhodla pre kráľovskú cestu kríža.