Zvyk hrešiť


23. novembra 2020
  Pokladnica viery

A pretože strašným Božím rozsudkom nasleduje po prvých hriechoch beztrestnosť, rozkoš sa po prvých skúsenostiach rada opakuje a opakovaná lahodí. Ako rastie žiadostivosť, rozum sa uspáva a zvyk sa upevňuje. Toho úbožiaka to ťahá do hlbín zla, ako zajatec je vydávaný tyranskej vláde nerestí, takže ho pohltí priepasť telesných žiadostí, zabudne na svoj rozum aj na bázeň pred Bohom a nerozumný sám seba presviedča, „že Boh nie je“.

POKLADNICA VIERY – Sv. Bernard z Clairvaux, O stupňoch pokory a pýchy