10 faktov o zjavení Panny Márie vo Fatime, na ktoré by sa nemalo zabúdať - Christianitas

10 faktov o zjavení Panny Márie vo Fatime, na ktoré by sa nemalo zabúdať

Antonio Barraliego
26. októbra 2020
  Cirkev  

Mnoho ctiteľov Panny Márie z Fatimy pozná najdôležitejšie aspekty jej posolstva a rôzne udalosti súvisiace so zjaveniami vo Fatime spred viac ako sto rokov. Niektoré detaily zjavení vo Fatime však možno dnes prehliadnuť. Pripomíname teda niekoľko faktov o Fatime, na ktoré často zabúdame a ktoré si naozaj zaslúžia pripomenutie!

1. Bude siedme zjavenie Panny Márie

Panna Mária sa vo Fatime zjavila trom deťom – súrodencom Franciscovi a Jacinte Marto a Lucii dos Santos (neskôr rehoľná sestra) šesťkrát, od mája 1917 do októbra 1917. Už počas prvého zjavenia však Panna Mária oznámila, že sa po siedmykrát vráti do Cova da Iria. „Prišla som vás požiadať, aby ste sem prišli nasledujúcich 6 mesiacov, 13. deň v rovnakom čase. Potom poviem, kto som a čo chcem. Potom sa vrátim po siedmykrát.“ Odborníci sa nezhodujú na týchto slovách. Väčšina však verí, že nie je v rozpore s vierou, ak sa domnievate, že sa Panna Mária vráti do Fatimy, a že sa tak môže stať v blízkej budúcnosti. Je to určite jedna z najslávnejších udalostí, ktoré verný katolík môže očakávať, najmä v týchto znepokojujúcich a chaotických časoch. Veľmi dúfame, že s týmto siedmym príchodom príde vytúžený mier a – ako prorokoval Saint Louis de Montfort – triumf jej Nepoškvrneného srdca.

2. Ruženec a očistec

Presvätá Panna Mária vo Fatime pripomenula trom deťom význam ruženca a existenciu očistca! Na Luciine otázky odpovedala, že sa pred odchodom do neba musí pomodliť veľa Ružencov (súrodenci Francisco a Jacinta Marto umreli do roku 1920). Kráľovná svätých Panna Mária nám všetkým pripomenula význam modlitby Svätého ruženca – záchrany našej duše. Dokonca uviedla, že ruženec je zárukou bezpečného prechodu z materiálneho sveta do Neba. Čo je obzvlášť dôležité, Panna Mária poukazuje na samotnú realitu existencie očistca, na ktorú tak veľa katolíkov vrátane mnohých progresívnych duchovných akoby zabúdalo. Panna Mária sa vyjadrila jednoznačne – veľa duší bude musieť v očistci čakať až do konca sveta. Podľa výskumu pátra Sebastiana dos Reisa a informácii sestry Lucie sa v pekle nachádza mnoho duší, ktoré zomreli iba s jedným smrteľným hriechom vo svojom svedomí.

3. Rozdiel medzi zjaveniami Márie a Anjela

Bolo veľmi zaujímavé, že deti opísali fyzické, emocionálne a psychologické zážitky zo zjavení Anjela Portugalska a Matky Božej ako úplne odlišné. Sestra Lucia vo svojich pamätiach píše: „Neviem prečo, ale je pravda, že zjavenia Panny Márie na nás mali iný vplyv. Je pravda, že nás v prípade stretnutia s Pannou Máriou sprevádzala rovnaká intímna radosť, rovnaký pokoj a rovnaké šťastie. Namiesto fyzického vyčerpania sme po stretnutí s Pannou Máriou cítili radosť a vitalitu, pri Anjelovi to bola skôr bázeň a únava…“ Medzi zjavením Božej Matky a Anjela je teda jasný rozdiel – je to spôsobené ich odlišnou povahou. Anjel je čistý duch, ale Mária má dušu aj telo. Po stretnutí s Anjelom Portugalska sa trojica malých pastierikov cítila vyčerpaná. Bol to tvor vyššej duchovnej úrovne. Keďže deti boli rovnakej povahy ako Panna Mária, cítili sa pri stretnutí s ňou šťastné a vyrovnané. Táto skutočnosť potvrdzuje aj dogmu viery o Nanebovzatí Panny Márie do neba s pozemským telom.

4. Dôležitosť modlitby, pokánia, obety a umŕtvovania pre obrátenie hriešnikov

Súčasní ľudia, ak počujú o umŕtvovaní a pokání, spájajú tieto termíny so stredovekom. Morálna kríza, ktorá zachvátila celý svet, je ale mimoriadne vážna a vyžaduje si neustále modlitby, pokánie a obete. Táto pravda je neustále prítomná v Posolstve Panny Márie z Fatimy. Vo svojej nevinnosti dvaja mladší pastieri pochopili potrebu obetovať sa ako zmierujúce obete. Ale výzva Panny Márie, v ktorej žiada o modlitbu a pokánie, sa týka aj celého ľudstva. Iba smrteľníci môžu smrťou tela veľa získať. Táto prax pomáha ovládať neposlušné vášne, ktoré musíme dostať pod kontrolu vôle. Nezabúdajme, že utrpenie sa stáva hnacou silou v Božích veciach. Pán Ježiš vykúpil ľudstvo krvavou obetou a obrovským utrpením, ktorým prešiel na Kalvárii.

5. Prenasledovanie kvôli zjaveniam vo Fatime

Zjavenia Matky Božej vo Fatime zmenili život všetkým trom deťom. Traja malí pastierikovia zjaveniami aj trpeli, najmä Lucia, pretože ani matka, ani príbuzní a nakoniec ani členovia kléru jej neverili, keď hovorila o zjaveniach. Malú Luciu to bolestne ranilo. Navyše všetky deti boli vystavené neustálemu výsmechu zo strany okolia. Liberálna tlač sa priam vyžívala v ohavnej nenávistnej a ohováračskej kampani proti deťom a predháňali sa v spôsoboch ako zjavenia vo Fatime zdiskreditovať. Napriek čoraz silnejúcim útokom sa deti správali s obdivuhodnou trpezlivosťou. Mali totiž na pamäti slová Panny Márie, ktorá im prízvukovala, aby vždy pamätali na volanie Panny Márie a svoje utrpenie obetovali za hriešnikov.

6. Prvé soboty v mesiaci

Spiritualita fatimských zjavení má svoj špecifický výraz v pobožnosti prvých sobôt v mesiaci. 10. decembra 1925 sa sestre Lucii zjavila Panna Mária v cele rehoľného domu v Pontevedra s Ježišom ako dieťaťom. Panna Mária jej ukázala na dlani svoje srdce ovinuté tŕňmi a povedala jej: „Dcéra, pozri na moje srdce, ovinuté tŕním, ktorým ho nevďační ľudia prebodávajú rúhaním a nevďakom. Snaž sa ma aspoň ty potešiť a oznám, že sľubujem všetkým, čo sa počas piatich mesiacov v prvú sobotu vyspovedajú, prijmú sväté prijímanie, pomodlia sa ruženec a strávia 15 minúť pri rozjímaní 15 tajomstiev ruženca, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami, ktoré potrebujú ku spáse“. Tieto základné duchovné cvičenia fatimských sobôt formujú srdcia ctiteľov Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

7. Prečo bola ustanovená päťdňová slávnosť prvých sobôt v mesiaci

Päť prvých sobôt bolo ustanovených preto, pretože existuje 5 typov hriechov a rúhaní proti Nepoškvrnenému Srdcu Pany Márie. Týmito hriechmi sú:

Rúhanie sa proti Nepoškvrnenému počatiu.

Rúhanie sa proti panenstvu Panny Márie.

Rúhanie sa proti materstvu Panny Márie.

Nenávisť, ľahostajnosť či pohŕdanie voči našej Nepoškvrnenej Matke Panne Márii a vštepovanie ľahostajnosti či nenávisti voči Panne Márii u detí.

Priama urážka obrazov Panny Márie.

8. Zázrak so Slnkom na oblohe

Rotáciu Slnka na oblohe videlo 13. októbra 2017 najmenej 70 tisíc ľudí. Zhromaždili sa, pretože Matka Božia prostredníctvom malej Lucie prisľúbila zázrak, ktorý na vlastné oči potvrdil aj univerzitný profesor José Maria Garret (fyzik) z univerzity v portugalskej Coimbre. Profesor Garret bol nábožensky indiferentný, po zázraku so Slnkom sa však stal veriacim. Podľa jeho slov, od rána padal hustý dážď a bolo veterno, okolo 14:00 prerazili zrazu slnečné lúče husté mraky. Pohľady všetkých ľudí sa upreli na Slnko, ktoré svojím leskom pripomínalo perlu. Krvavočervené Slnko sa znieslo z oblohy a krúžilo okolo svojej osi, čo spočiatku vyvolalo u niektorých ľudí strach. Podľa sestry Lucie zázrak vo Fatime mohol byť väčší, deti však uniesol Arthur Oliveir Santos, správca správnej rady Vila nova de Querém. Únos nebol potrestaný, prítomní však videli len časť zázraku (rotáciu Slnka) a nie celý zázrak.

9. Polárna žiara alebo varovanie pred vojnou?

Sestra Lucia uviedla, že mimoriadne svetlo, ktoré sa zjavilo nad Európou v noci z 25. na 26. januára 1938 od 20:45 do 13:15 bolo veľkým znamením Panny Márie, že sa blíži nový vojnový konflikt. Nepriatelia kresťanstva tvrdia, že išlo iba o polárnu žiaru. Väčšina meteorológov a astronómov však uviedla, že polárna žiara v takej podobe, ako ju zaregistrovali v noci z 25. na 26. januára 1938 nemala vo svete dosiaľ obdobu. Kresťanskí meteorológovia a astronómovia otvorene hovoria o nevysvetliteľnom znamení.

10. Posledné slová svätej Jacinty.

V čase zázraku vo Fatime mala svätá Jacinta len 10 rokov. Krátko pred svojou smrťou však vyslovila slová, ktoré vysoko prevyšujú možnosti intelektu 10-ročného dievčaťa a teológov prekvapili nesmiernou hĺbkou a jasnosťou. Hriechy, ktoré privádzajú väčšinu duší do pekla, sú hriechmi tela. Človek by mal dbať o to, aby si zachoval nevinu a čistotu. Dodržiavať 10 Božích prikázaní a hovoriť vždy pravdu, aj keď nás to veľa stojí. V Cirki sa objavia trendy, ktoré budú Boha nesmierne urážať. Ľudia, ktorí si ctia Boha nemôžu takéto trendy akceptovať. Cirkev sa nemení, Ježiš je vždy ten istý. Lekárom chýba svetlo a vedomosti pre uzdravovanie chorých, pretože im chýba Božia láska. Kňazi by sa mali zaoberať iba záležitosťami Cirkvi. Mali by byť čistí, veľmi čistí. Neposlušnosť kňazov a rehoľníkov voči predstaveným a Svätému Otcovi nášho Pána Ježiša Krista veľmi uráža. Kto chce byť kňazom, mníchom alebo mníškou, musí byť čistý telom i dušou. Spoveď je sviatosť Milosrdenstva, k spovedi treba pristupovať s dôverou a radosťou. Bez spovede niet spásy.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!